známé i neznámé
osobnosti
Českomoravského pomezí
Oskar
  • Josef
  • Magdalena
  • Zdislav
  • Hereret
 

Životní příběh Oskara Schindlera

Oskar Schindler se narodil 28. dubna 1908 na Jihlavské (dnes Poličské) ulici č. 24. Pocházel z rodiny drobného podnikatele Hanse Schindlera a jeho ženy Františky. Po absolvování povinné školní docházky (1915 – 1920) se nechal zapsat ke studiu na vyšší reálné škole. Tu však musel v roce 1924 opustit, snad pro padělání studijních výsledků. Už v té době se objevila výstižná přezdívka Schindler – gauner. Zamiloval si ženy, bezstarostný život, auta a rychlé motocykly. Jeho nezkrotnost a konflikty se zákonem jej dovedly k roztržce s otcem, u něhož pracoval.

Na jedné z obchodních cest se seznámil s Emílii Pelzlovou ze Starého Maletína. Osobní kouzlo a šarm mladého muže na Emílii tak zapůsobil, že i přes odpor rodičů, svolila ke sňatku, který se uskutečnil 8. března 1928. Jejich šťastné manželství netrvalo dlouho a skončilo krachem, i když Emílie Oskara doprovázela při důležitých životních rozhodnutích a sehrála významnou roli i v péči o vězně v Brněnci.

Stavba tábora v Brněnci v roce 1944.
Oskar Schindler.
Oskar Schindler na jednom z večírků.

Vysoké finanční nároky na bohatýrský způsob života a současně neúspěchy ve vlastním podnikání vedly Schindlera ke vstupu do německé Henleinovy strany SdP, později Hitlerovy NSDAP a nakonec zlákala dravého muže i práce pro říšskou zpravodajskou službu Abwehr. V souvislosti s těmito aktivitami získal počátkem války jako nucený správce malou židovskou továrnu na smaltované nádobí v polském Krakově. Ve městě ale dochází během složitých válečných letech k likvidaci židovské komunity. Naopak Schindlerova továrna si kvůli lidštějším podmínkám postupně získává pověst jakéhosi židovského útočiště. Což bylo trnem v oku gestapu. Schindlera dokonce několikrát zatklo. S pomocí vlivných přátel a Abwehru však byl vždy propuštěn.

Se změnou ve vývoji války, která vedla mimo jiné k brutálnímu vyhlazování židovských ghett a táborů, musel Schindler řešit zásadní otázku. Buď útěk do bezpečí neutrálního státu a zanechání továrny svému osudu, nebo se pokusit o nemožné a přesunout ji celou včetně všech dělníků do vnitrozemí. Schindler oproti všem očekáváním zvolil druhou variantu. Začaly horečnaté přípravy proslulého Schindlerova seznamu, který obsahoval přes 1000 lidí. S mnoha komplikacemi, včetně podplácení a falšování dokumentů se nakonec podařilo tábor přesunout do bývalé textilní továrny v Brněnci, malé obci poblíž Svitav. Ovšem hned o rok později, před samotným koncem války, musel Schindler řešit další problém a to útěk před rychle postupující Rudou armádou. S pomocí svých vězňů se dostal do amerického okupačního pásma. Byl zatčen, ale po výslechu a svědectví zachráněných židů byl propuštěn a pokračoval v cestě dál na západ.

Schindler ve svém voze, Svitavy 1925.
Památník Oskara Schindlera před jeho rodným domem ve Svitavách.
Památník Oskara Schindlera - Svitavy.

Schindler nějaký čas působil v Německu a následně emigroval do Argentiny, kde se snažil podnikat v chovu dobytka. Poté, co zkrachoval, přijal pozvání několika „svých Židů“ do Německa. Zachránění Židé sháněli pro něj peníze tak rychle, jako je on dokázal utratit. Byl mu přiznán čestný důchod, který je příliš nízký na to, aby dokázal pokrýt spotřebu alkoholu a cigaret. Dostal celou řadu mezinárodních ocenění byl držitelem stříbrného záslužného kříže, řádu papeže Pavla VI. a jiných. Jeho zásluhy připomněl i lovec nacistů Simon Wiesenthal. Ocenění se mu dostalo i ze židovské strany, když byl prohlášen Spravedlivým mezi národy  a zasadil olivovník v Aleji spravedlivých  v Jeruzalémě. Izraelské děti znají jeho jméno z učebnic.

Zemřel 9. října 1974 a jeho ostatky byly převezeny do Jeruzaléma na protestantský hřbitov na hoře Sion. Na čestné desce v židovském památníku v Jeruzalémě je uvedeno: „Děkujeme Bohu, že byl náš“.

Schindlerův životní příběh se stal námětem románu australského spisovatele Thomase Keneallyho „Schindler´s Ark“ (1982), podle něhož byl natočen v roce 1993 film Stevena Spielberga „Schindler´s List“. U příležitosti slavnostní předpremiéry filmu v jeho rodných Svitavách mu byla odhalena pamětní deska naproti rodnému domu s česko-německým nápisem: „Nezapomenutelnému zachránci života 1200 pronásledovaných Židů.“

Další informace o Oskaru Schindlerovi a stálé expozici Hledání hvězdy Davidovy najdete na stránkách Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Oskar Schindler ve svém prvním automobilu.
Oskar Schindler.
Schindlerův seznam - Steven Spielberg a představitelé hlavních rolí.
Hrajte s osobnostmi Českomoravského pomezí zábavnou geolokační hru GEOFUN!
audio příběhy
Oskar
qviz youtube omalovanky pohlednice stripy
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Česká republika
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon