známé i neznámé
osobnosti
Českomoravského pomezí
Magdalena
  • Josef
  • Zdislav
  • Oskar
  • Hereret
 

Životní příběh M. D. Rettigové

Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, (1785, Všeradice – 1845, Litomyšl) byla českou buditelkou a spisovatelkou, autorkou kuchařek, básní, divadelních her a krátkých próz. Dodnes je známa především jako autorka knihy Domácí kuchařka.

Její dětství nebylo příliš šťastné, poznamenalo jej především úmrtí otce, purkrabího na Všeradickém panství, po kterém se Rettigová odstěhovala s matkou ke své tetě do Prahy. Zde se musela již od osmi let starat o domácnost a pomáhat matce vydělávat na živobytí. Matka ji vyučovala sama - německy. Do svých osmnácti let proto neuměla česky, ale díky manželství s českým buditelem a spisovatelem J. A. S. Rettigem, do něhož vstoupila roku 1808, se z ní stala vlastenecky orientovaná buditelka. Rettig zastával jako právník funkci radního v několika městech, zejména ve východních Čechách. Rettigová s ním tak pobývala v Přelouči, Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a posledních 11 let v Litomyšli. Věnovala se zde zejména výchově dívek. Ve svých kurzech je učila vaření a domácím pracím, půjčovala jim české knihy a předčítala jim z nich. Angažovala se ale i jinak. V Ústí měla na starosti českou knihovnu, v Litomyšli prosadila vyčištění studánky a stavbu altánu, pořádala sezení, na nichž se recitovaly české básně. Stála u všech významných kulturních akcí a referovala o nich jako dopisovatelka časopisu Květy. Osobně se setkala s Palackým a Jungmannem, s mnoha vlastenci vedla korespondenci. Výhradním vydavatelem jejích děl a jejím přítelem byl též Jan Hostivít František Pospíšil, královéhradecký knihtiskař a nakladatel.

Jako spisovatelka byla Rettigová velmi plodná, napsala několik desítek drobnějších i rozsáhlejších děl. Pod vlivem svého muže a přátel se odhodlala psát a publikovat česky. Nejprve uveřejňovala drobné prozaické i veršované práce v časopisech Dobroslav, Čechoslav, Poutník slovanský a almanaších Milozor a Milina. Postupně vydala několik knih povídek pro mládež, které byly určeny především dospívajícím dívkám, později se věnovala literatuře prakticky zaměřené. Její tvorba nikdy nedosáhla velkých uměleckých kvalit. Přesto má Rettigová velký význam na šíření národního vědomí v ženském měšťanském prostředí. S pomocí svých knih mezi ženami cíleně rozšiřovala český jazyk.

Z díla Rettigové je dnes nejznámější její Domácí kuchařka vydaná roku 1826. Tato kniha vycházela v mnoha vydáních více než sto let.

O Rettigové pojednává dnes málo známá, ale ve své době oblíbená životopisná divadelní hra Aloise Jiráska M. D. Rettigová, v níž je kromě jiného také zmínka o uvedené kuchařce.

Hrajte s osobnostmi Českomoravského pomezí zábavnou geolokační hru GEOFUN!
audio příběhy
Magdalena
qviz youtube omalovanky pohlednice stripy
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Česká republika
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon