Telecí a Lukásova lípa

Malebná obec Telecí se nachází na samém úpatí Českomoravské vrchoviny a je ohraničená řekou Svratkou na jedné straně a Luckým vrchem na straně druhé. Její návštěva vás potěší, ať už se řadíte mezi milovníky přírodních krás nebo vás zajímá tradiční lidová architektura. Typickými stavbami, které tvoří jádro vesnické památkové zóny, jsou zde roubené domy tzv. poličského typu doplněné o tradiční polygonální stodoly. Původní součásti těchto stavení pocházejí mnohdy až z 16. a 17. století.

Ve vsi čerpali náměty ke své tvorbě i známí autoři jako Alois Jirásek, Teréza Nováková nebo Adolf Wenig. Zaujala je bezpochyby i mohutná Lukásova lípa, která se se svými sedmi sty lety věku řadí mezi nejstarší lípy u nás. Její vyjímečnost podtrhuje pověst o starém písmákovi, který si v dobách náboženské nesvobody po bitvě na Bílé hoře v jejím vykotlaném kmeni prozpěvoval žalmy. Od té doby nese lípa dodnes používané přízvisko ,,zpívající”.

V roce 2021 se majestátní Lukásova lípa díky své jedinečnosti dostala až do finále soutěže Strom roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.