známé i neznámé
osobnosti
Českomoravského pomezí
Josef
  • Magdalena
  • Zdislav
  • Oskar
  • Hereret
 

Seznamte se s firmou Carrosserie Sodomka


Počátek živnosti

Kolářská živnost ve Vysokém Mýtě byla Josefu Sodomkovi povolena 22. května 1896. Zpočátku se Sodomka zaměřoval pouze na opravy vozů a kočárů, ale po zakoupení domu v roce 1897 měl již dostatek prostoru k vlastní tvorbě. V kolářské dílně se vyráběly kočáry, bryčky, landaury, kárky, saně či různé části k vozům. Prováděly se také opravy a úpravy. Výroba probíhala většinou podle individuálních přání zákazníků a měla stále vzrůstající tendenci.

Všechny výrobky byly ze dřeva, měly jen kovové výztuhy a zdobení. Povrchová úprava kočárů spočívala v tom, že se dřevěná kostra ještě dotvarovala lipovým dřevem, potáhla se lněným a pružným plátnem, které se namočilo do teplého rozvařeného klihu. Toto předem předstřižené plátno vzali dva až tři lidé, přidržovali a vytahovali ho do potřebného tvaru. Veškerý nátěr se prováděl štětcem, podklad se natmelil, nalakoval brusným emailem, vybrousil a znovu naemailoval. Po lehkém přebroušení se naposledy lakovalo průhledným vrchním lakem. Důležitá byla rychlá práce a slabé nanesení poslední vrstvy tak, aby kryla, a přitom aby na oblém tvaru nestékala, dělníci během lakování chodili ve vodě a byli vysvlečeni do půl těla.

 

Přeměna dílny na továrnu

Zásadní změnou ve výrobě bylo v roce 1905 zakoupení parního stroje, který obsluhoval sám pan továrník, a s tím spojená přeměna řemeslné dílny na továrnu. Během roku 1908 se továrna rozrostla o nově postavený dům na Choceňském předměstí.

Původně se všechny výrobky zhotovovaly ručně, ale v roce 1910 majitel zakoupil dřevěný kombinovaný stroj, který velice usnadnil dělníkům práci. Největší rozkvět Sodomkovy firmy představovalo období mezi lety 1906 až 1913, kdy pracovalo v závodě až 14 zaměstnanců, z nichž bylo 6-8 kolářů, 4 kováři, 1 lakýrník a 1 sedlář. Výrobní plocha se mezitím rozšířila na téměř 200 m2. Dokonce se prý začalo pokusně pracovat i na automobilech, ale výrobní program zůstal prakticky nezměněný až do roku 1914, kdy přinesly výraznou změnu válečné události a s nimi související odchod většiny zaměstnanců na frontu. V této době tvořily produkci zejména potahové vozy pro vojenské účely.

           

Postupná změna výrobního programu

Poválečná krize a postupný nástup automobilismu znamenal pro továrnu téměř bankrot. Kolem roku 1925 výroba kočárů definitivně upadla, počet zaměstnanců se snížil na pouhé čtyři a nutnost změny výrobního programu byla více než nutná. V květnu téhož roku se vrátil z praxe u firmy Laurina & Klement Sodomkův syn Josef. Přinesl si s sebou také nadšení pro automobily a postupně se mu podařilo přesvědčit svého otce, aby ve své továrně začal vyrábět také karoserie pro osobní vozy.

Na podzim roku 1925 byla u Sodomky zhotovena první karoserie na osobní automobil, a to na podvozku Praga Mignon pro vysokomýtského podnikatele Jana Šplíchala.

Zpočátku byla stavba karoserií pro automobily technologicky podobná výrobě kočárů, ale po roce 1927 došlo ke změně výrobních postupů. Základem kostry se stala výdřeva složená z prvků, které se spojovaly kovovými úhelníky. Mezi jednotlivými prvky se používaly výplně z plsti, což pomáhalo celkovému odhlučnění. Karoserie byla potahována umělou kůží, která se před připevněním nahřála, aby poté lépe přilnula na kostru.

 

Luxusní a sportovní karoserie

Od roku 1926 probíhala výroba tzv. kombinaček. Jednalo se pouze o nástavek potahovaný koženkou, který se neoplechovával a jeho tvar se přizpůsobil karoserii tak, že téměř nešlo rozeznat, zda jde o limuzínu nebo jen o nástavek. Také se započalo s výrobou nákladních a užitkových karoserií. Vše podle individuálních zakázek a s velmi krátkou dodací lhůtou. V únoru 1927 firma obdržela první zakázku na limuzínu a od této doby byly luxusní automobily důležitou součástí výrobního programu. První kabriolet firma Josefa Sodomky zhotovila v roce 1929. Počátkem 30. let se zásadně změnil tvar karoserií osobních automobilů. Převažoval aerodynamický charakter s oblými tvary s protaženými předními blatníky a skloněnou chladičovou maskou. Právě elegantní vozy s otevřenou střechou symbolizovaly dobu největších úspěchů Sodomkovy karosárny.

Automobily vyrobené v továrně Josefa Sodomky se také pravidelně účastnily soutěží elegance, kde dosáhly mnoha ocenění, a to jak v Československu, tak i za hranicemi, což potvrzovaly trofeje z Budapešti, Nice či Monte Carla. Z tohoto pohledu byl nejúspěšnější rok 1935 s osmi velkými cenami získanými na českém území. O oblíbenosti vozidel z Vysokého Mýta svědčí i fakt, že mezi odběratele patřil například herec Jan Werich, podnikatel Tomáš Baťa, hrabě Schwarzenberg či manželka československého prezidenta Hana Benešová. Škála podvozků, které byly karosovány, byla obdivuhodná: Aero, Bugatti, Ford, Chevrolet, Jawa, La Salle, Lancia, Praga, Renault, Rolls-Royce, Studebacker, Škoda, Tatra, Walter a mnohé další.

 

Výroba autobusů

Zásadním mezníkem se rok 1928 a výroba prvního autobusu na podvozku Škoda 125 s kapacitou 14 míst k sezení. Do roku 1933 bylo vyrobeno asi 35 autobusů na podvozcích domácích automobilek Škoda, Tatra a Walter, ale i zahraničních - např. Graham. Zájem o výrobu autobusů výrazně stoupl až po roce 1937, zejména díky zakázkám z výběrových řízení Ministerstva železnic v Praze.


Válečné období

Druhá světová válka ochromila a později zcela zastavila velice dobře nastartovanou výrobu karoserií pro osobní automobily. Do roku 1941 tvořily výjimku slavné karoserie na podvozcích Aero 50 a v roce 1942 stavba speciální limuzíny pro slovenského prezidenta Jozefa Tisa na podvozku Maybach SW 42.

Velkou část produkce tvořily zejména autobusy a různé speciální karoserie - pojízdné dílny nebo sanitní a chirurgické vozy. V roce 1939 bylo vyrobeno několik městských autobusů Praga NDO, série autobusů na podvozku MAN či  luxusní autokary na podvozcích Škoda 606 a Tatra 24/58. Na počátku 40. let byla zhotovena podle německé dokumentace čtrnáctikusová série trolejbusů MAN s elektrickým vybavením od firmy Siemens pro Bratislavu. V letech 1942 - 1944 bylo vyrobeno mnoho autobusů na podvozcích Büssing, MAN, Praga RN nebo Saurer. K autobusům byly vyráběny i přívěsné vozy Sodomka RPA a PRK 6.

Zajímavá byla také produkce velitelských automobilů Škoda 903 a výroba různých přívěsných obytných vozů, kanceláří nebo ordinací. Od srpna 1944 do května 1945 probíhala výroba sanitních vozů pro Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko na podvozku Škoda 256 B. V prosinci 1944 se změnil název podniku. Až do znárodnění v roce 1948 se firma jmenovala J. Sodomka, továrna karoserií a vozovka ve Vysokém Mýtě.    

 

Nerealizované plány

Brzy po skončení válečného konfliktu začal Sodomka získávat nejnovější informace z mnoha evropských automobilek a jeho velkým snem bylo vybudování moderní karosářské továrny po vzoru italské firmy Farini, již velmi obdivoval. Výroba se rozbíhala velice pomalu, dokončovaly se rozpracované sanitní vozy a užitkové karoserie na trofejních podvozcích různých značek. Vznikala také řada projektů pro osvobozenou Československou republiku. V září 1945 vznikl návrh na osobní drezíny Tatra 15/52, z jejich realizace však sešlo. Zajímavým návrhem byla dvousedadlová limuzína pro Tomáše Baťu, šestimístná vládní limuzína na podvozku Tatra 80, údajně určená pro prezidenta Edvarda Beneše, či malý automobil Start, který měl být zásadní pro motorizaci poválečného Československa. V roce 1946 se dokonce přemýšlelo o výstavbě nové automobilky, která by vyráběla osobní automobily různých typů v mnohatisícových sériích.

           

Poválečná výroba

Na pražském autosalonu v roce 1947 představil Sodomkův podnik Tatru 57 B, která byla samostatnou prací kolářského a karosářského mistra Miloslava Říhy. Mezi dalšími vozidly zaujaly kabriolety Škoda 1101, Aero Minor II či luxusní Škoda Superb. Asi nejslavnější osobní karoserií z této doby se stal vůz Tatra 600 Tatraplán, který byl koncem roku 1949 věnován J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám. Šlo o unikátní kabriolet se zapouštěcí střechou a motorem vzadu, do té doby zřejmě nejmodernější vozidlo vyrobené na našem území.

Nosným programem se stala produkce autobusů a užitkových karoserií. Kromě sériové výroby autobusů na podvozcích Praga NDO, Škoda 256 B a Škoda 606 DN byl v roce 1947 postaven prototyp luxusního autokaru Pullman na podvozku Škoda 706 R. Autobusy Š 706 RO se staly další důležitou součástí poválečné výroby ve Vysokém Mýtě. Kromě toho se vyráběly i vlečné vozy Sodomka DM 4.

           

Znárodnění

Výměrem Okresního národního výboru ve Vysokém Mýtě z 28. února 1948 byla do Sodomkova podniku jmenována národní správa Oldřicha Kutála, bývalého administrativního vedoucího firmy. 4. března 1948 jmenoval Zemský národní výbor správcem Sodomkovy karosárny národní podnik Tatra, který jmenoval svým zmocněncem bývalého majitele Josefa Sodomku a Oldřich Kutál byl odvolán. Výměrem Zemského národního výboru ze dne 14. června 1948 byly národní správou pověřeny Československé závody kovodělné a strojírenské, které opět jmenovaly svým zmocněncem Sodomku. Vyhláškou ministerstva průmyslu ze dne 27. června 1948 byl podnik znárodněn, o den později začleněn do nově zřízeného podniku Karosa.

Carrosserie Sodomka.
Expozice Carrosserie Sodomka.
Hrajte s osobnostmi Českomoravského pomezí zábavnou geolokační hru GEOFUN!
audio příběhy
Josef
qviz youtube omalovanky pohlednice stripy
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Česká republika
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon