Regionální muzeum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli

Není lepší místo, kam se můžete vydat za historií Litomyšle, než regionální muzeum. Nejstarší dějiny města se tu zrcadlí v pozůstatcích starobylé městské brány a cesty, které byly objeveny při nedávné rekonstrukci. Vykopávky se podařilo zakomponovat do muzejních expozic a staly se startovní čarou pro objevování litomyšlských dějin. Prohlédnete si proměny zámeckého návrší napříč staletími, seznámíte se s historickými milníky města i osobnostmi, které zde žily a působily. Blíže se vám významní rodáci a osoby spjaté s městem představí v rámci interaktivního dětského programu Litomyšlení. Módní přehlídku z dob dávno minulých i spoustu zábavy si pak užijete v historické převlékárně pro děti i dospělé.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.