známé i neznámé
osobnosti
Českomoravského pomezí
Zdislav
  • Josef
  • Magdalena
  • Oskar
  • Hereret
 

Procházka po poličských hradbách

Na počátku bylo město opevněno pouze dřevo-hlinitou hradbou. Vznik kamenné hradby se datuje do poloviny 14. století, do období vlády panovníka Karla IV., který zavítal do města na přelomu července a srpna roku 1356 a se svým doprovodem zde strávil minimálně tři dny. Vybudování mohutných hradeb z Poličky vytvořilo skutečnou pohraniční pevnost a podtrhlo strategický význam Poličky na pomezí Čech a Moravy. Zlepšení života obyvatel města uvnitř hradeb přineslo privilegium Karla IV. z roku 1360, kterým povolil město vydláždit a po osm let užívat práv, “jež i jiným městům ohledně dláždění byla povolena”.

Městské hradby v Poličce.
Městské hradby v ulici Na Bídě - Polička.
Městské hradby v Poličce.
 

Systém středověkého opevnění byl postaven na hlavní hradbě, původně s cimbuřím. Její 1220 m dlouhý ovál zpevňovaly pravidelně rozmístěné věže podkovovitého půdorysu a věžové brány s průjezdným přízemkem. Brány byly až na jednu pojmenované podle místa, které se nacházelo směrem odkud se z bran vycházelo: na Litomyšl - Litomyšlská, na Kamenec - Kamenecká, na Limberk (dnes Pomezí) - Limberecká. Čtvrtá brána se nazývala Starohradská. Důvodem mohlo být to, že se svým zevnějškem odlišovala od bran ostatních - mohla svou siluetou připomínat starý hrad. Všechny čtyři brány však zanikly již před polovinou 19. století. Součástí opevnění města se stal rovněž rybník na jižní straně. Před hlavní hradbou probíhala parkánová zeď a vodní příkop. Samotná existence opevnění většinou uchránila město před útoky, přesto byla Polička několikrát dobývána, např. na jaře r. 1421 husity pod vedením Jana Žižky, na podzim r. 1421 vojskem krále Zikmunda, či r. 1468 uherskými oddíly Matyáše Korvína. Se zdokonalováním vojenské techniky se systém obrany přesunul na novou zeď na valu, která byla opatřena střílnami. Po husitských válkách byl vyhlouben další příkop a přístup k branám ovládly daleko vysunuté oblé barbakány, z nichž bylo možno účinně postřelovat hradební předpolí. Barbakány byly opatřeny padacím mostem. V přízemí se nacházely střílny určené pro ruční palné zbraně (hákovnice) s dostřelem 120 m a v patře byla umístěna lehká děla s dostřelem 400 m. Žádný z barbakanů se však do dnešních dnů nedochoval. V období třicetileté války došlo ke ztrátě významu poličských hradeb z vojenského hlediska. Hradby již nebyly natolik funkční, aby uchránily město.

Městské hradby v Poličce.
Městské hradby v ulici Na Bídě - Polička.
Městské opevnění v Poličce.
 

Dnes si v Poličce můžeme prohlédnout hlavní hradbu s 19 věžemi. Hlavní hradba je téměř kompletní a dosud obklopuje celé historické jádro města v délce 1220 m. Některé úseky hradeb byly rekonstruovány do podoby, jak mohly vypadat v 15. století, jiné úseky byly zakonzervovány v podobě, jak se dochovaly do současnosti. Parkánová zeď je částečně zachována v severozápadní části města. Dochoval se také rybník, který napájel vodou příkopy za hradbami města, příkopy však zanikly již před první polovinou 19. století. Některé části hradeb, které nás ve městě provázejí takřka na každém kroku, si uchovaly značnou vypovídací schopnost. Ochozy rekonstruované partie hlavní hradby s několika věžemi jsou zpřístupněny pro veřejnost s průvodcem z Centra Bohuslava Martinů. Opevnění Poličky patří co do půdorysné celistvosti k nejlépe dochovaným městským fortifikacím v České republice.

Městské hradby v ulici Na Bídě - Polička.
Městské hradby v Poličce.
Městské opevnění v Poličce.
Hrajte s osobnostmi Českomoravského pomezí zábavnou geolokační hru GEOFUN!
audio příběhy
Zdislav
qviz youtube omalovanky pohlednice stripy
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Česká republika
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon