Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Portmoneum – Museum Josefa Váchala

Druhé takové muzeum byste marně hledali. Místnosti litomyšlského Portmonea zdobí pestré barvy a rozmanité motivy. Překvapí vás nejrůznější ďáblové, duchové a skřeti, kteří se na nástěnných malbách potkávají s ryze křesťanskými náměty i prvky orientálních nauk. Dokonale tak ilustrují životní názory a postoje Josefa Váchala. Tento osobitý malíř, grafik a spisovatel vyhověl prosbě svého přítele a milovníka umění Josefa Portmana a roku 1924 dokončil originální výzdobu dvou místností jeho domu. Jako muzeum se budova představila až během 90. let 20. století poté, co se unikátní restaurátorskou metodou podařilo malby zachránit před hrozící zkázou.

Josef Váchal se nesmazatelně zapsal i do podoby dnešní Litomyšle. Přesvědčíte se o tom při procházce Váchalovou ulicí vyzdobenou motivy z jeho Krvavého románu. Inspirací bylo Váchalovo dílo také pro myšlenku lázní ducha a každoročního zahájení lázeňské sezóny, které se v Litomyšli rychle stalo novodobou tradicí.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.