Osobnosti známé i neznámé

 

S věhlasnými i dosud nepoznanými osobnostmi Českomoravského pomezí se můžete blíže seznámit v našich animovaných filmech.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.