Oskar Schindler ze Svitav

Oskar Schindler (1908, Svitavy – 1974, Hildesheim) patří k významným osobnostem Českomoravského pomezí. Na jedné straně bonviván, agent německé špionážní služby a nacista, na straně druhé zachránce 1200 pronásledovaných Židů v období holocaustu. Muž, který si v mizérii druhé světové války uvědomil hodnotu lidského života a rozhodl se pomoci druhým. Za svůj čin získal ocenění Spravedlivý mezi národy.

Příběh Oskara Schindlera začal ve Svitavách, malém moravském městě v Sudetech, kde vedle sebe po staletí žila tři etnika - Němci, Češi a Židé. Jejich koexistence nebyla bez problémů, ale až do nástupu nacismu k moci žila v pozitivní symbióze. Je příznačné, že na stejné ulici, kde žil Schindler, bydlel i dr. Felix Kanter, rabín svitavské židovské náboženské obce, s jehož dětmi mladý Schindler vyrůstal a s nimiž si často hrával. Právě zde by bylo možné vystopovat budoucí motivaci pro Schindlerovo rozhodnutí zachránit dělníky ze své továrny před jistou smrtí v koncentračních táborech.

Když americký režisér Steven Spielberg natočil film "Schindlerův seznam" podle bestselleru Thomase Keneallyho "Schindler´s Ark", začalo se v médiích i na veřejnosti diskutovat o rozporuplnosti hlavního hrdiny příběhu, svitavského rodáka Oskara Schindlera.

» životní příběh Oskara Schindlera

» Oskar Schindler a Svitavy

» Schindlerův seznam

» Expozice Hledání hvězdy Davidovy


Poslechněte si také rozhlasový spot "O Oskaru Schindlerovi a Svitavách".

Ve Svitavách si nenechte ujít

Hrajte s osobnostmi Českomoravského pomezí zábavnou geolokační hru GEOFUN!
audio příběhy
qviz youtube omalovanky pohlednice stripy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.