Muzeum esperanta Svitavy

Již více než desetiletí píše svou historii první a dosud jediné muzeum jazyka esperanto v České republice. I díky němu pokračuje bohatá kulturní tradice půvabného Ottendorferova domu, ve které muzeum sídlí. Expozice vás provede příběhem zrození tohoto univerzálního světového jazyka, historií vzniku esperantského hnutí ve světě i u nás a v neposlední řadě i praktickým využitím této řeči. Věděli jste, že je prý šestkrát snazší naučit se esperanto než běžný cizí jazyk? V muzeu nechybí knihovna esperantské literatury či sběratelské kuriozity jako například časopis na ručním papíru z Japonska, kniha s osobním věnováním Jana Masaryka nebo nejobsáhlejší výkladový slovník Plena Ilustrata Vortaro.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.