Muzeum egyptské princezny

Cesta kolem světa nebyla nikdy jednodušší! Prostřednictvím rozmanité kolekce exotických předmětů se na ni vydáte v moravskotřebovském muzeu. Dnes velmi hodnotnou sbírku sestavil a městu věnoval zdejší rodák a mecenáš Ludwig Holzmeister. Jeho cesty s vůní orientu vedly přes Indii, Barmu, Tibet, Japonsko nebo Egypt. Přesvědčíte se o tom v expozici, které kromě vzácných samurajských mečů z 15. století a dalších jedinečných předmětů dominuje pravá mumie egyptské princezny Hereret. Prohlédnete si originální sarkofág s mumií i rekonstrukci skutečné podoby urozené Egypťanky.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.