Moderní architektura

Hlavní směr na cestě za kvalitní soudobou architekturou udává bezpochyby Litomyšl. Desítky moderních staveb a realizací zde existují ve vzácné symbióze s architektonickým dědictvím uplynulých staletí. Městský bazén, Nový kostel církve bratrské nebo revitalizované zámecké návrší patří k místům, která byste neměli minout, pokud zatoužíte přesvědčit se na vlastní oči o tzv. litomyšlském zázraku. Dopodrobna se s hodnotnými stavbami 20. a 21. století seznámíte díky Litomyšlskému architektonickému manuálu. 

Úspěšné realizace moderních staveb, ať už to jsou veřejné budovy a prostranství, sportoviště či bytové a rodinné domy, najdete i v ostatních městech Českomoravského pomezí.  Zdařilou přeměnu bývalého továrního objektu v kulturní centrum Fabrika představily na úsvitu nového tisíciletí Svitavy. Brána času s důležitými milníky z historie města je součástí Cesty od renesance k baroku v Moravské Třebové. Pozornost si zaslouží i dnes už pamětníci mezi moderními stavbami, ke kterým patří soubor rondokubistických činžovních domů v Poličce. 

Inspirativní programy

Hledání Santiniho na Moravskotřebovsku a Jevíčsku
Hledání Santiniho na Moravskotřebovsku a Jevíčsku
Hledání Santiniho na Moravskotřebovsku a Jevíčsku

Nabízíme Vám poznávací výlet za málo známými architektonickými skvosty tzv. barokní gotiky: poutního místa Kalvarie v Jaroměřicích na Malé Hané a kostela sv. Jana Křtitele v Křenově, vybudovanými podle...

Procházka za moderní architekturou Poličky
Procházka za moderní architekturou Poličky
Procházka za moderní architekturou Poličky

Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vzniknul v období 1. republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů...

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.