Městské hradby v Poličce

Chcete si prohlédnout Poličku ze stejných míst jako strážci a obránci města v dobách středověku? Stačí vystoupat na vrchol gotických hradeb, které stejně jako před mnoha staletími i dnes obklopují historické jádro Poličky. Mohutné městské opevnění ze 14. století dokázalo v minulosti odradit mnohé nepřátele od útoku na královské věnné město, které založil Přemysl Otakar II. 

Obranné městské hradby o výšce 10 metrů a šířce 2,5 metru zesiluje devatenáct půlkruhových věží. Zápisy v kronikách potvrzují, že hradby vždy dokázaly úspěšně  čelit útokům nepřátel. Polička byla dobyta jen jedinkrát, za dob husitských válek. Nebylo to ale nedokonalostí poličského opevnění. Město padlo za oběť vojskům krále Zikmunda na základě lsti a lidské zrady. Namále měly hradby o několik staletí později. Průmyslový rozvoj města s sebou přinesl čilý stavební ruch a staré tak mnohdy muselo ustoupit novému. V polovině 19. století však zasáhl Poličku ničivý požár, který další stavební rozvoj města zabrzdil. Trochu paradoxně tak díky této tragické události můžeme i dnes obdivovat krásu hradeb, které se svojí délkou 1220 metrů řadí k nejzachovalejším komplexům městských opevnění ve střední Evropě. 

Vystoupat na ochoz poličských hradeb můžete v rámci komentovaných prohlídek s průvodci z Centra Bohuslava Martinů, ve kterém díky interaktivní expozici ještě více ožívá středověký duch města, stejně jako hudební tvorba nejznámějšího poličského rodáka Bohuslava Martinů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.