Hřebečské důlní stezky

Za hornickou historií regionu vás dovede několik desítek kilometrů Hřebečských důlních stezek určených pro pěší turisty i cyklisty. Prohlédnete si portály bývalých dolů Gerhard, Hugo Karel a Josefka, sedimenty zbarvený Rezavý potok nebo měsíční krajinu v lokalitě Pod Haldou. Prohlédnout si Moravskotřebovsko z ptačí perspektivy vám umožní rozhledna na Strážném vrchu nebo vyhlídková plošina Nad Doly. Hřebečskými stezkami vás provede důlní skřítek Hugo.

Na výlet do období páry a cvrkotu důlních strojů vás zve jedenáct kilometrů dlouhá úzkokolejka, po které se dříve svážel vytěžený lupek a uhlí z Hřebče do mladějovské šamotky. Její areál je dnes domovem průmyslového muzea, kde se zabydlely desítky unikátů železniční, silniční, stavební i zemědělské techniky. Na projížďku k bývalým dolům na Hřebči se odtud můžete vydat výletním vlakem s parní lokomotivou.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.