Historické centrum ve Svitavách

Historické centrum ve Svitavách

Stěží byste hledali lepšího místa na procházku staletími, než je historické centrum ve Svitavách. Vzkvétající osada na pomezí Čech a Moravy se v polovině 13. století stala městem. Od té doby se jeho jádro rozrůstalo až do dnešní podoby, kdy se Svitavy mohou pyšnit jedním z nejdelších oboustranně loubených náměstí v České republice. 

Prohlídku jedinečné architektury se vyplatí začít u nejstarší stavby na náměstí - domu U Mouřenína. Dnes v tomto původně renesančním domě z roku 1554 sídlí informační centrum. Hned v sousedství si můžete prohlédnout sytě červenou budovu původní radnice a poté se vydat podél měšťanských domů mnoha stylů a barev k dominantě náměstí, kterou je kostel Navštívení Panny Marie. Z jeho věže si prohlédnete celé město a okolní krajinu z ptačí perspektivy.

Křížem krážem svitavským náměstím a jeho architektonickými slohy dojdete k působivé budově Ottendoferova domu. Možná nejkrásnější budova ve městě, která byla vystavěna koncem 19. století, bývala svého času největší německou knihovnou na Moravě. Vzdělávací poslání jí zůstalo do dnešních dob, neboť zde sídlí Muzeum esperanta, které se jako jediné u nás věnuje vývoji a historii tohoto světového univerzálního jazyka. 

Protější budova městského muzea, také známá jako Budigova vila, patří ke stavbám, které na přelomu 19. a 20. století vznikaly jako rodinné rezidence zdejších průmyslníků. Uvnitř muzea vás čeká expozice praní a prací techniky a výstava věnovaná zdejšímu celosvětově známému rodákovi Oskaru Schindlerovi. Nejen děti určitě zaujme i vzácný svitavský mechanický betlém, ve kterém se odráží zdejší řezbářská a betlémářská tradice.

Po nejzajímavějších stavbách ve Svitavách vás provede trasa městského památkového okruhu. Vydejte se po ní a seznamte se s bohatou historií města.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.