Jednání 3K platformy

2020

Členové:

Pavel Štefka – předseda, místostarosta města Polička

Michal Kortyš – místopředseda, radní Pardubického kraje

Mgr. David Šimek – starosta města Svitavy

Ing. František Jiraský – starosta města Vysoké Mýto

Ing. Daniela Maixnerová – místostarostka města Moravská Třebová

Ing. Michaela Severová – výkonná ředitelka České dědictví UNESCO, Litomyšl

Mgr. Petr Šmerda – Městské informační centrum Svitavy

Ing. Naděžda Šauerová – Česká inspirace, Polička

Michaela Kotrbová – Královská věnná města, Vysoké Mýto

Bc. Pavlína Horáčková – Region Moravskotřebovska a Jevíčska, Moravská Třebová

Ing. Jiří Zámečník – hlavní projektový manažer

Bc. Petra Kabrhelová – projektový manažer

 

22. 12. 2020

počet zúčastněných osob: 9

Byly projednány následující záležitosti:

 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – postup prací, úpravy harmonogramu v souvislosti s pandemií koronaviru
 • spolupráce s DSVČ
 • vyhodnocení projektu „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“
 • plánované marketingové aktivity na rok 2021
 • projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ (NPPCRR) – aktivity, harmonogram
 • úpravy rozpočtu 2020 a návrh rozpočtu 2021
 • informace k certifikaci DMO (příprava podkladů, kritérium právní formy, zapojení podnikatelských a NNO subjektů)

 

8. 9. 2020

počet zúčastněných osob: 6

Byly projednány následující záležitosti:

 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – postup prací na jednotlivých projektových aktivitách
 • Sdružení turistických oblastí
 • projekt „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“ - realizace aktivit, informace k ukončení a vyúčtování projektu, aktivity v období udržitelnosti
 • diskuze k certifikaci DMO (kritérium právní formy, zapojení podnikatelských a NNO subjektů)

 

5. 6. 2020

počet zúčastněných osob: 9

Byly projednány následující záležitosti:

 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – postup prací na jednotlivých projektových aktivitách, změny v projektu v souvislosti s koronavirem
 • závěrečný účet za rok 2019 a informace o přezkoumání hospodaření
 • příprava projektové žádosti do NPPCRR 2020
 • diskuze k certifikaci DMO (kritérium právní formy, zapojení podnikatelských a NNO subjektů)
 • projekt "Cyklobusy Českomoravským pomezím" 2020 - provoz a trasy cyklobusů, propagační aktivity k projektu

Z důvodu pandemie koronaviru a souvisejících opatření musela být zrušena tři další naplánovaná setkání pro partnery a subjekty cestovního ruchu v Českomoravském pomezí.

 

2019

Členové:

Pavel Štefka – předseda, místostarosta města Polička

Michal Kortyš – místopředseda, radní Pardubického kraje

Mgr. David Šimek – starosta města Svitavy

Ing. František Jiraský – starosta města Vysoké Mýto

Ing. Daniela Maixnerová – místostarostka města Moravská Třebová

Ing. Michaela Severová – výkonná ředitelka České dědictví UNESCO, Litomyšl

Mgr. Petr Šmerda – Městské informační centrum Svitavy

Ing. Miroslav Netolický – Region Moravskotřebovska a Jevíčska, Moravská Třebová

Ing. Naděžda Šauerová – Česká inspirace, Polička

Michaela Kotrbová – Královská věnná města, Vysoké Mýto

Bc. Pavlína Horáčková – Region Moravskotřebovska a Jevíčska, Moravská Třebová

Ing. Jiří Zámečník – hlavní projektový manažer

Bc. Petra Kabrhelová – projektový manažer

 

18. 12. 2019

počet zúčastněných osob: 10

Byly projednány následující záležitosti:

 • příprava prezentace na veletrzích cestovního ruchu, spolupráce s IC a dalšími partnery
 • aktuální informace k NPPCRR 2020
 • spolupráce s CzechTourism v oblasti presstripů a famtripů
 • aktuální informace k recertifikaci ČSKS
 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – postup prací, zapojení partnerů
 • projekt „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“ - postup prací, zapojení partnerů
 • plánované marketingové aktivity na rok 2020
 • úpravy rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu 2020
 • certifikace DMO (právní forma, možnost zapojení podnikatelů a NNO subjektů)
 • změny v projektu cyklobusů, problematika přepravy elektrokol

 

4. 10. 2019

počet zúčastněných osob: 9

Byly projednány následující záležitosti:

 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – výzva k zapojení do projektu pro partnery v území
 • projekt cyklobusů - problematika přepravy elektrokol
 • příprava recertifikace DMO - sběr statistik v území
 • schválení realizace projektu „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“
 • diskuze k certifikaci DMO (právní forma, vstup privátních a NNO subjektů)

 

9. 9. 2019

počet zúčastněných osob: 8

Byly projednány následující záležitosti:

 • projekt „Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích“ - výzva k zapojení do projektu pro partnery v území, spolufinancování, aktivity projektu
 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – aktuální informace k realizaci
 • příprava recertifikace DMO - sběr statistik v území a další podklady

 

21. 5. 2019

počet zúčastněných osob: 9

Byly projednány následující záležitosti:

 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – informace o doporučení projektu k realizaci, spolufinancování projektu
 • projekt cyklobusů - změny v provozní době autobusových linek
 • diskuze k certifikaci DMO (kritérium právní formy, zapojení podnikatelských a NNO subjektů)
 • závěrečný účet za rok 2018 a informace o přezkoumání hospodaření
 • zastoupení Českomoravského pomezí v krajské destinační společnosti

 

10. 1. 2019

počet zúčastněných osob: 6

Byly projednány následující záležitosti:

 • NPPCRR 2019 - diskuze k aktivitám projektu, příprava projektové žádosti
 • projekt Pokladnice zážitků (česko-polský projekt) – aktuální informace
 • destinační společnost - problematika certifikace a právní formy
 • příprava prezentací na veletrzích cestovního ruchu - dovoz materiálů, spolupráce s IC a dalšími subjekty
 • cyklobusy - aktuální informace k jednání s Pardubickým krajem
Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.