Českomoravské pomezí hraje všemi barvami 2021

Českomoravské pomezí hraje všemi barvami 2021

Náplní projektu „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ je propojení jednotlivých cílů do provázané návštěvnické nabídky a realizace marketingové a komunikační kampaně zaměřené na zvolené cílové skupiny (rodiny s dětmi, skupina 55+, vzhledem k zaměření projektu pak kulturně-poznávací a sportovně-rekreační cestovní ruch). Tyto aktivity povedou k zvýšení povědomí o turistické oblasti Českomoravské pomezí, jeho městech a turistických atraktivitách a budou mít pozitivní vliv na posílení motivace k návštěvě a prodloužení pobytu v regionu.

Mezi hlavní projektové aktivity patří: rozvoj turistického portálu (stránky pobytových programů, fotobanka, systém pro označování preferovaných objektů, eventů apod.), vytvoření vícedenních programů, pořízení profesionálních fotografií a videí, tiskoviny (brožura TOP10 Českomoravského pomezí a pobytové programy, interaktivní cestovatelský deník s doplňky), bannerová kampaň v on-line médiích, propagace v tištěných titulech, prezentace v TV, kampaň na sociálních sítích.

 

 

 

 

 

 

Projekt "Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.