známé i neznámé
osobnosti
Českomoravského pomezí
Zdislav
  • Josef
  • Magdalena
  • Oskar
  • Hereret
 

Bohuslav Martinů a Polička

Pro návštěvníky Poličky, kteří mají na prohlídku města více času, je připravena nová turistická trasa po místech, která jsou spjata s Bohuslavem Martinů. Ve svém rodném městě Martinů prožil velkou část svého života a i v době, kdy už žil v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel, zejména na letní prázdninové pobyty. Není tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých zastávek, jako je rodná světnička v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo rodinná hrobka, je nyní možné vydat se i na méně známá místa, o kterých možná neměli tušení ani poličští rodáci.

Tištěného průvodce, který je návštěvníkům města k dispozici zdarma v budově muzea, tvoří mapa s vyznačenými místy, textový komentář a fotografie. Trasa začíná u bývalé chlapecké školy a pokračuje například ke kostelu, kde se skladatel narodil, k domu, kam chodil na výuku houslí nebo kašně, kam chodila rodina Martinů z věže pro vodu. Zdatní turisté se mohou vydat Královskou alejí do Liboháje, kde kdysi stávaly městské lázně a kam Martinů chodil téměř denně na procházky. Cestu si mohou prodloužit až na Šibeniční vrch nebo dokonce do Jimramova či Borové, kde navštěvoval své přátele.    

Centrum Bohuslava Martinů - Polička.
Historické centrum v Poličce.
Rodná světnička Bohuslava Martinů.
 

Poličkou po stopách Bohuslava Martinů

1. Dům čp. 112 v Šaffově ulici býval sídlem obecné a měšťanské chlapecké školy. Sem začal Bohuslav Martinů chodit do školy a v době první světové války tu působil jako učitel houslí. V budově školy se hrávalo do roku 1929 divadlo, od roku 1934 je sídlem městského muzea.

2. Barokní radnice, perla české architektury, je spolu s morovým sloupem zařazena do prestižního soupisu národních kulturních památek. Od konce 19. století byla část druhého patra vyčleněna pro městskou knihovnu, kam si chodila půjčovat knihy i rodina Martinů.

3. Budova starostenského úřadu na náměstí čp. 160, kam se rodina Martinů přestěhovala v roce 1902, neboť Ferdinand Martinů získal místo sluhy starostenského úřadu a spořitelny spolu s právem užívat byt. Dnes sídlo Městského úřadu Polička.

4. Novogotický kostel sv. Jakuba, kde byl novorozenec Bohuslav Jan pokřtěn. Náměstí, na kterém kostel stojí, nese od roku 1947 skladatelovo jméno. Na text poličského děkana P. Jaroslava Daňka Martinů složil Hymnus k sv. Jakubu (1954) a připsal do not dedikaci „K památce našeho kostela“.

5. Rodná světnička Bohuslava Martinů v kostelní věži, která sloužila jako byt rodiny pověžného. V roce 1947 byla obnovena a zpřístupněna veřejnosti. Skladatelolovi sourozenci Marie a František sem věnovali původní nábytek a další vybavení.

6. Dům čp. 76 v Otakarově ulici, ve kterém bydlel a vyučoval krejčí a nadšený hudebník Josef Černovský. Se začátkem školní docházky k němu Martinů začal chodit na hodiny houslí.

7. Tylův dům, významné kulturní centrum města, byl vystavěn pro „Spolek divadelních ochotníků Tyl“. K jeho slavnostnímu otevření v roce 1929 složil Martinů Preludium pro klavír a sám je na slavnosti interpretoval. Kromě jiných kulturních a akcí tu každý rok v květnu probíhá festival Martinů Fest.

8. Hřbitov s kostelem sv. Michaela, na němž se mj. nalézá hrobka rodiny Martinů a hrob básníka Miloslava Bureše. Spolu se skladatelem jsou tu pochováni i jeho rodiče, sourozenci a manželka. Autorem náhrobku z roku 1984 je akademický sochař Milan Knobloch.

9. Dům čp. 182 v ulici Svépomoc, kde bydlela rodina Martinů od roku 1923. V malém podkrovním pokoji napsal Martinů během prázdninových pobytů řadu skladeb včetně několika baletů, prvního klavírního koncertu či proslulého Half -Timu. Jeho sestra Marie zde provozovala svůj módní salon.

10. Cesta směrem k obci Borová, v níž Martinů zažil jako hoch poprvé na veřejnosti úspěch jako houslista v hostinci U Dostálů. V době první světové války býval častým hostem faráře Vladimíra Čecha a jeho ženy na evangelické faře. Po této obci nazval jeden ze svých klavírních cyklů (Borová, 1930). 

11. Městský park s promenádou Na Valech, oblíbené místo romantických procházek Bohuslava Martinů. V roce 1990 byla v parku odhalena jeho socha, jejímž autorem je akademický sochař Milan Knobloch.

12. Dům čp. 8 v Masarykově ulici, kde přibližně mezi lety 1916 - 1920 vyučoval hře na housle a na klavír.

13. Královská alej vedoucí směrem do Liboháje, kde stávaly městské lázně. Martinů sem na počátku dvacátých let chodíval téměř denně na procházky. Mimo jiné procházel kolem plastiky na počest Mistra Jana Husa od Vojtěcha Eduarda Šaffa (z roku 1921) lesem až na Šibeniční vrch. 

14. Dům čp. 56 v Eimově ulici, kde se v roce 1909 narodil spisovatel a básník Miloslav Bureš. Jeho dětství i pozdější návraty v době působení mimo Poličku jsou však spjaty především s domem v Hegerově ulici čp. 88, kde rodina Burešova bydlela.

15. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, která udržuje hudební tradici města a stará se o propagaci skladatelova díla mezi mladou generací. V roce 1949 dostala od skladatele souhlas nazvat školu jeho jménem. Původně sídlila v domě čp. 318 v Husově ulici, od roku 1999 působí v rekonstruované vile čp. 347 v ulici Čs. armády.   

16. Železniční trať spojující od konce 19. století Poličku se Skutčí a Svitavami. Po ní cestoval mladý Martinů nejen do Borové a blízkého okolí, ale později také zejména do Prahy a Paříže.

17. Dům čp. 52 U růže v Riegrově ulici,kde bývala kašna s pitnou vodou. Rodina Martinů sem chodila pro vodu během svého pobytu na věži.

18. Dům čp. 37 v Šaffově ulici, kde býval hostinec Na růžku. Martinů tu kolem roku 1920 načrtl na pivní tácek či kousek ubrousku svůj Foxtrot narozený Na růžku.

19. Dům čp. 203 v Nové ulici, kde bydlela rodina Martinů do roku 1889. Po té, co se odstěhovala na věž, byl dům přestavěn na věznici, lidově zvanou “šatlava”.

20. Pražanova pila v ulici Terezy Novákové čp. 315. Marie Pražanové byla blízkou přítelkyní rodiny Martinů, pečovala o skladatelovu sestru Marii v posledních letech jejího života a předala muzeu celou její pozůstalost.

Rodná světnička Bohuslava Martinů v Poličce.
Expozice horáckého skla v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Výhled z věže kostela sv. Jakuba v Poličce.
Hrajte s osobnostmi Českomoravského pomezí zábavnou geolokační hru GEOFUN!
audio příběhy
Zdislav
qviz youtube omalovanky pohlednice stripy
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Česká republika
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon