Navlékněte
si svůj
náhrdelník
zážitků!

Advent v Městském muzeu a galerii ve Svitavách

V roce 1223 svatý František z Assisi postavil první betlém, čímž založil tradici přetrvávající až do dnešních dnů. Navazuje na ní rovněž svitavské muzeum, které tím zároveň připomíná, že Svitavy byly v minulosti nazývány městem betlémů. Na první adventní neděli, tedy 28. 11. 2021, byla proto otevřena tradiční výstava Nad betlémem vyšla hvězda, která nabízí betlémský příběh ztvárněný v mnoha podobách. V letošním roce je jádrem celé výstavy sbírka Martina a Jakuba Sochorových, kteří sbírají historické betlémy a rovněž vyřezávají své vlastní. Otec a syn Sochorovi jsou dokonce nositeli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královehradeckého kraje. Součástí výstavy jsou rovněž drobné dřevěné mechanismy, které si návštěvníci všech věkových kategorií mohou sami rozpohybovat, aby se seznámili s principy fungování pohyblivých betlémů. Sbírku rodiny Sochorových jsme doplnili dalšími soubory z městského muzea i ze soukromých sbírek, například betlémem Petra Steffana, Jarmily Marvanové, Jiřího Brunclíka, Jaroslava Škrance či Marie Polákové. Výstava bude otevřena do 16. ledna 2022.

V období od 28. listopadu 2021 do 16. ledna 2022 je rovněž zpřístupněna muzejní vánoční herna a především zrekonstruovaná část Velkého svitavského mechanického betlému, která již nyní dosahuje deseti metrů. Nově tak můžete spatřit i scénu s narozením Ježíška a andělskou hudbou.

Najít

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.