Hledání hvězdy Davidovy - síla lidskosti

 
 

11.04.2010

Cyklus přednášek a kulturních programů, které připravuje na měsíc duben Městské muzeum a galerie ve Svitavách ve spolupráci s Gymnáziem ve Svitavách a Střediskem kulturních služeb města Svitavy navazuje tématicky na stálou expozici Hledání hvězdy Davidovy – Oskar Schindler, Spravedlivý mezi národy a loňský cyklus Hledání hvězdy Davidovy – zapomenuté osudy.

Važte si života svého i druhých, respektujte se a nikdy v sobě neztraťte lidství. Helga Hošková-Weissová

Letošní motto jsme si zapůjčili od akademické malířky Helgy Hoškové-Weissové, s níž i jejími obrazy jsme se mohli setkat ve Svitavách v loňském roce. Paní Helga se dostala do Terezína ve svých dvanácti letech a svůj život v koncentračním táboře Terezín i dalším lágrech zachytila nejen ve svých obrazech,  ale také ve vzpomínkách.

Cílem našeho projektu Hledání Hvězdy Davidovy je právě snaha o připomenutí historie ne tak dávné. Všichni pamětníci holocaustu, kteří navštívili Svitavy v rámci tohoto cyklu v loňském roce se shodli, že nebezpečí opakování těchto hrůz je i dnes aktuální s nastupujícími projevy antisemitismu. A také, že  »k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic«.

Proč Svitavy?
Město Svitavy bylo do roku 1945 městem tří národností, české, německé a židovské. Izraelitská minorita byla od 19. století významným etnikem, a ačkoliv nebyla početná, stala se nositelem specifických ekonomických, kulturních a náboženských tradic. Křišťálová noc v listopadu 1938 a následný válečný konflikt nadobro a trvale přerval veškeré společenské vazby. Život v nacistické a následné komunistické totalitě nepřál národnostní a obecně lidské toleranci. Teprve po roce 1989 se začalo hovořit také o německé a židovské historii města. Cesta Svitav k vlastní identitě nebyla jednoduchá – v roce 1992 byl vztyčen kříž na společném hrobě německých obyvatel města z roku 1945, v roce 1994 byla odhalena pamětní deska Oskara Schindlera a deska oběti nacistické perzekuce prof. Viktora Felbera. V roce 2000 se pamětní desky dočkal mecenáš města německé národnosti V. O. Ottendorfer a o tři roky později byl pietně opraven židovský hřbitov. V roce 2006 byla vydána Kronika města Svitavy, v níž se mnoho z těchto zapomenutých příběhů znovu objevilo.

 

Program:

1. – 30. 4. Chodba muzea a předsálí expozice Hledání hvězdy Davidovy
Výstava
NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA
Prostřednictvím výstavy Židovského muzea v Praze se návštěvníci seznámí s osudy šesti židovských dětí od roku 1938 do roku 1945, respektive do současnosti, v kontextu historických událostí. Osobní příběhy jsou pro návštěvníky výstavy klíčem k historickým událostem předválečného a válečného Československa.

Út  6. 4. v 19 hod. Kinokavárna Galaxie
Film s tématikou holocaustu 
NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI   ČR 2000
Projekce dokumentárního filmu, který  získal jako první český film cenu Internacional EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument od americké televizní a filmové akademie (obdoba Oskara v oblasti hraných filmů), dále pak velké množství cen hlavně od dětských diváků a porot na filmových festivalech v různých zemích světa, jichž se zúčastnil a odkud si vždy odnesl vítězné ceny. Film představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Sir Winton vypravil osm vlakových souprav s dětmi z okupované Prahy do Londýna.
Režie:  Matěj Mináč,  63 minut
Beseda 
ZDENĚK TULIS – O PROJEKTU LOTERIE ŽIVOTA
Beseda s dramaturgem vzdělávacího projektu „Loterie života“, jehož součástí je i projekce a diskuze nad filmem Síla lidskosti

Čt  8.  4. v 19 hod.   Ottendorferova knihovna
Koncert AVONOTAJ ŠUMPERK
Pěvecké sdružení vzniklo na podzim roku 2001 nejprve jako projekt na adventní koncert. Zpívá hebrejské liturgické texty, zbožné písně chasidů, židovské lidové i zlidovělé "hity". Vícehlasé úpravy pocházejí většinou od pana docenta Tomáše Novotného z Ostravské univerzity. Vystupují pravidelně na šumperských adventních koncertech (v roce 2003 společně s Vladimírem Mertou a Janou Levitovou), na vernisážích výstav tematicky zaměřených na židovskou tematiku, a na benefičních koncertech. Název Avonotaj znamená hebrejsky „Mé nepravosti“ nebo taky „Mé hříchy“ Hospodina i ostatní židovské předpisy.

Po  12. 4. v 19 hod.   Kinokavárna Galaxie
Film s tématikou holocaustu
ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY
Mezinárodně uznávaný čtyřdílný dokumentární filmový cyklus dokončil loni po deseti letech výzkumu a natáčení historik a politolog Lukáš Přibyl. Dokument průběžně získává respekt v celém světě, a to nejen ve filmových kruzích. Lukáš Přibyl strávil během deseti let práce na Zapomenutých transportech (do Estonska, Lotyšska, Běloruska a Polska) tisíce hodin historickým výzkumem. Přestože jsou Zapomenuté transporty cenné z hlediska filmařské práce, nabízí na rozdíl od ostatních filmů o tomto období jedinečné historické informace, které mizí s postupně odcházející generací, jež holocaust zažila. Přibyl pracuje jen s autentickými a často dosud neznámými materiály, které našel osobně v archivech nebo u nejrůznějších lidí. Zapomenuté transporty mapují systematicky konkrétní oblasti Evropy a navíc zkoumají různé modely přežití v extrémních podmínkách, svědci v nich často s obdivuhodným optimismem a humorem popisují „normální život“ v ghettu, první lásky, útěky, velmi často i boj o holý život.

St 14. 4. v 17 hod.    MMG – expozice Hledání hvězdy Davidovy
Přednáška
LEO PAVLÁT – HOLOCAUST-HISTORICKÝ POJEM A SOUVISLOSTI
Přednáška ředitele Židovského muzea v Praze na téma holocaustu coby pojmu s aktuálními souvislostmi (popírači).

So, Ne 17. – 18. 4. Poznávací zájezd
TEREZÍN A ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Dvoudenní poznávací zájezd pro zájemce z řad veřejnosti o historii období holocaustu i židovství obecně. S odborným průvodcem navštívíme Malou pevnost a nově otevřená muzea v Terezíně. Druhý den, opět s průvodcem projdeme velký okruh v Židovském muzeu v Praze – všechny veřejnosti přístupné synagogy a starý židovský hřbitov.

Po  19. 4. v 19 hod.   Kinokavárna Galaxie
Film s tématikou holocaustu
POSLEDNÍ VLAK ČR, Německo  2006
O historii i současnosti židovského národa vypráví česko–německý koprodukční film. Evokující tragedie lidských osudů, souboj života a smrti. Berlínská železniční stanice Grunewald -  právě na tomto místě začíná vzpomínka na tragické příběhy berlínských Židů, které v roce 1943 svedlo dohromady Goebbelsovo rozhodnutí zbavit „definitivně“ metropoli jejich přítomnosti.
Režie: Joseph Vilsmaier, 120 minut

Čt 22. 4. v 17,30 hod.               Divadlo Trám
Přednáška + beseda
SPISOVATEL IVAN KLÍMA
Beseda se spisovatelem, který prošel terezínským ghetem: o literatuře, holocaustu a nacismu jakožto jedné z totalitních ideologií. Setkání bude spojeno s autorským čtením a autogramiádou.

Ivan Klíma (*1931) je předním českým spisovatelem, bývalým disidentem, spoluzakladatelem Obce spisovatelů (1989) a předsedou českého PEN-klubu (1990-93). Patří k nejpřekládanějším a ve světě nejznámějším českým spisovatelům. Klímovy knihy byly přeloženy do více než třiceti jazyků. Pochází z pražské židovské rodiny, proto byl jako desetiletý s rodiči a mladším bratrem deportován v roce 1941 do Terezína: „My jsme sem přišli jako první transport z Prahy desátýho prosince čtyřicet jedna, v den, kdy Američani vstoupili do války. To si pamatuju, že to byla taková povzbudivá zpráva. Měli jsme pocit, že tady budeme tři měsíce a byli jsme tu tři a půl roku. Ti, co sem přijeli, tak tady většinou byli jenom na chvíli a pak je znova naložili a vezli je nazpátek do Osvětimi. A odtamtud se vrátil málokdo… Mám dost šťastnou povahu, takže děsivé sny o Terezíně se mi dneska už nezdají.“
Po válce vystudoval na Filosofické fakultě UK češtinu a literární vědu. Pracoval jako redaktor v Květech, v nakladatelství Československý spisovatel, v Literárních novinách, přispíval do v Literárních listů, Lidových novin, do časopisů Květen, Plamen a Orientace. V letech 1969 až 1970 působil jako hostující profesor české literatury na Michiganské univerzitě v USA. V 60. letech patřil k vůdčí skupině intelektuálů, kteří se výrazně zasloužili o uvolnění politických poměrů a o vznik tzv. Pražského jara. Po jeho porážce se postavil proti totalitě a normalizační politice. Zařadil se tak mezi zakázané spisovatele, publikovat mohl jen v samizdatu a exilu a vystřídal několik zaměstnání, živil se dělnickými profesemi. Podepsal Chartu 77.
Klímovo literární dílo je značně rozsáhlé a žánrově pestré: zahrnuje prózu, dramata, reportáže, eseje, fejetonistiku i knížky pro děti, je autorem televizních inscenací, rozhlasových her, námětů pro loutkové a kreslené filmy. K jeho nejznámějším titulům patří Má veselá jitra, Moje první lásky, Soudce z milosti, Láska a smetí. Ivan Klíma je laureátem Ceny Franze Kafky (2002) nebo Ceny Karla Čapka (2010).

Po  26. 4. v 19 hod.   Kinokavárna Galaxie
Film s tématikou holocaustu
ŽIVOT JE KRÁSNÝ Itálie 1997
Píše se rok 1939. Italský číšník Guido Orefice je  po pěti letech šťastného manželství  kvůli svému židovskému původu odvlečen spolu se synem do koncentračního tábora. Aby před malým chlapcem zatajil šokující okolnosti a uchránil ho před hrůzami nacismu, předstírá, že všechno kolem je pouhá hra, připravená k synovým narozeninám. Hra, na jejímž konci na oba čeká velká odměna...
Režie: Roberto Benigni,  116 minut

Čermákovo Vysoké Mýto
22.5.2021
Náměstí Přemysla Otakara II. - městská památková zóna (Vysoké Mýto)
Sodomkovo Vysoké Mýto
5.6.2021
Náměstí Přemysla Otakara II. - městská památková zóna (Vysoké Mýto)
Arakain a Lucie Bílá
22.7.2021 20:30
Zámecké návrší (Litomyšl) - První zámecké nádvoří
Hana Zagorová, Petr Rezek & Boom!Band
11.10.2021 19:00
Tylův dům Polička (Polička)
4Tet - Verze V.
3.11.2021 19:00
Tylův dům Polička (Polička)
Májový kujebácký jarmark
22.5.2021
Náměstí Přemysla Otakara II. - městská památková zóna (Vysoké Mýto)
Litomyšlské dny barokní tradice
15.8.2021 - 22.8.2021
Litomyšl
Půda - Městská knihovna Polička v létě
Vzhledem k rozvolňování a s ohledem na aktuální vládní nařízení v souvislosti s epidemiologickou situací...
Poličské muzeum a hradby se otevírají veřejnosti!
Tak už je to tady! 8. 5. 2021 otvíráme! Už se nemůže dočkat, až muzeum díky vám, návštěvníkům, zase ožije...
Litomyšlská lázeňská sezóna zahájena!
Poslední dubnovou sobotu jsme oslavili 10. narozeniny Lázní ducha Litomyšl. Zároveň byla zahájena další...
Registrace newsletteru
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2021 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz Kudyznudy.cz Česká republika
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon