Navlékněte
si svůj
náhrdelník
zážitků!

I letos zve Českomoravské pomezí k návštěvě zahraniční novináře

První z letošních presstripů, který destinační společnost Českomoravské pomezí zorganizovala společně s Destinační společností Východní Čechy, proběhl na začátku února a hostil pětici polských novinářů. Na cestě za poznáním východočeského regionu byla jednou z důležitých zastávek i návštěva Litomyšle. Během procházky historickým centrem byli novináři seznámeni nejen se samotným městem, ale i s dalšími atraktivitami celé turistické oblasti Českomoravské pomezí. Následovala prohlídka zámeckého areálu zapsaného na seznam UNESCO, návštěva rodného bytu Bedřicha Smetany, zámeckého sklepení se sochami Olbrama Zoubka, regionálního muzea a piaristického kostela, který kromě své historie novináře oslovil i světelnými instalacemi, jež mohly díky nadcházejícímu podvečeru náležitě vyniknout. Po prohlídce města pak následovalo seznámení s místními specialitami, a to v podobě ochutnávky piva ve zdejším minipivovaru.

Díky rozmanitému zaměření zúčastněných novinářů lze v následujících týdnech očekávat mediální výstupy v různých podobách v tisku, v rádiu i na internetu.

S organizací presstripů a famtripů plánuje destinační společnost pokračovat i v letošní turistické sezóně, neboť se jedná o velmi efektivní způsob prezentace měst a turistických cílů regionu v zahraničí. Již nyní je například na konec března plánována návštěva zástupců cestovních kanceláří ze Švédska a v dubnu pak poznávací cesta pro francouzské novináře. Oba tyto presstripy připraví destinační společnost Českomoravské pomezí opět společně se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism a krajskou destinační společností.

Najít