Navlékněte
si svůj
náhrdelník
zážitků!

Esperanto má své muzeum

Muzeum esperanta bylo slavnostně otevřeno v sobotu 20. září ve Svitavách, v historickém Ottendorfově domě.

Umělý jazyk esperanto byl ve druhé polovině minulého století pro mnoho lidí jediným pojítkem se světem. Po roce 1989, kdy se otevřely hranice a jediným klíčem k dorozumění se stala angličtina, rychle upadal v zapomnění. K jeho vzkříšení a zachování příštím generacím by mělo přispět Muzeum esperanta, které bylo v sobotu otevřeno ve Svitavách. Je, a zřejmě zůstane, jediné v Česku.

"Český esperantský svaz hledal několik let možnosti, jak s bohatou historií i novodobými projekty seznámit veřejnost. Díky podpoře města Svitavy a městského muzea a galerie se podařilo vybudovat Muzeum esperanta právě ve Svitavách. Podobná muzea existují například v Rakousku (Vídeň) nebo v Polsku (Bialystok), rodišti doktora Ludvíka Lazara Zamenhofa, tvůrce mezinárodního jazyka esperanto," řekla Právu Libuše Dvořáková, vedoucí esperantského klubu ve Svitavách.

"Nové muzeum navázalo úzkou spolupráci především s Městským muzeem v České Třebové, kde existuje oddělení esperanta, ale bohužel nemá výstavní plochy, slouží spíše jako depozitář a archív. Zapůjčilo do Svitav několik vzácných exponátů. A také spolupracujeme s bezesporu nejvýznamnějším evropským muzeem esperanta ve Vídni." řekla Právu Blanka Čuhelová, ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Muzeum esperanta ve Svitavách nebude jen konzervovat nostalgii a nenávratnou minulost. Zájemcům bude k dispozici esperantsko-český a česko-esperantský elektronický slovník, bohatá knihovna esperantské literatury včetně takových unikátů, jako nejobsáhlejšího výkladového slovníku Plena Ilustrata Voltaro nebo rozsáhlého obrazového slovníku Bildvoltaro. Finančně vzniku muzea přispělo nejen české ministerstvo kultury, ale například i Esperantic Studies Foundation z USA.

Zdroj: Právo

Najít

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.