3K platforma

3K platforma Českomoravského pomezí slouží ke kooperaci, komunikaci a koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu v destinaci. Výměna informaci mezi subjekty cestovního ruchu v Českomoravském pomezí je důležitým předpokladem pro rozvoj spolupráce a koordinaci aktivit v území.

3K platforma Českomoravského pomezí má podobu interní komunikační sítě s možností webové diskuze a sdílení aktuálních informací o dění v destinaci. Jedná se o uzavřenou sekci v rámci turistického portálu Českomoravského pomezí, která je přístupná aktivním subjektům cestovního ruchu (provozovatelé turistických atraktivit, poskytovatelé ubytovacích a restauračních služeb apod.)

V rámci 3K platformy jsou sdíleny informace určené pro subjekty působící v sektoru cestovního ruchu v destinaci. Systém umožňuje diskuzi k aktuálním tématům i sdílení informací, souborů a výstupů jednotlivých aktivit destinační společnosti Českomoravské pomezí.

Součástí 3K platformy Českomoravského pomezí jsou také pravidelná jednání členů valné hromady a dalších zástupců členů a partnerů, která probíhají minimálně třikrát ročně.

Informace z dosavadních jednání najdete zde.

 

Přihlášení do on-line 3K platformy

V případě, že máte zájem se do platformy zapojit, zaregistrujte se . Registrace podléhá schválení ze strany Českomoravského pomezí.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.