Městské hradby v Poličce

Chcete si prohlédnout Poličku ze stejných míst jako strážci a obránci města v dobách středověku? Stačí vystoupat na ochoz gotických hradeb, které stejně jako před mnoha staletími i dnes obklopují historické jádro Poličky. Mohutné městské opevnění ze 14. století dokázalo v minulosti odradit mnohé nepřátele od útoku na královské věnné město, které založil Přemysl Otakar II.

Obranné městské hradby o výšce 10 metrů a šířce 2,5 metru zesiluje devatenáct půlkruhových věží. Zápisy v kronikách potvrzují, že hradby vždy dokázaly úspěšně čelit útokům nepřátel. Polička byla dobyta jen jedinkrát, za dob husitských válek. Nebylo to ale nedokonalostí poličského opevnění. Město padlo za oběť vojskům krále Zikmunda na základě lsti a lidské zrady. Namále měly hradby o několik staletí později. Průmyslový rozvoj města s sebou přinesl čilý stavební ruch a staré tak mnohdy muselo ustoupit novému. V polovině 19. století však zasáhl Poličku ničivý požár, který další stavební rozvoj města zabrzdil. Trochu paradoxně tak díky této tragické události můžeme i dnes obdivovat krásu hradeb, které se svojí délkou 1220 metrů řadí k nejzachovalejším komplexům městských opevnění ve střední Evropě.

Vystoupat na ochoz poličských hradeb můžete v rámci komentovaných prohlídek s průvodci z Centra Bohuslava Martinů, ve kterém díky interaktivní expozici ještě více ožívá středověký duch města, stejně jako hudební tvorba nejznámějšího poličského rodáka Bohuslava Martinů.

Nejbližší vlakové zastávky
Nejbližší autobusové zastávky
Kategorie
městské opevnění
Trasy
Celková délka: 0.8 km
  • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Městské hradby Polička - jižní část - Obrys objektu (0.4 km)
  • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Městské hradby Polička - západní část - Obrys objektu (0.1 km)
  • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Městské hradby Polička - severozápadní část - Obrys objektu (0.1 km)
  • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Městské hradby Polička - severovýchodní část - Obrys objektu (0.2 km)
Prohlídkové trasy / expozice
Popis
Trasa vychází od městského muzea a zahrnuje výstup na ochoz, procházku po části ochozu a návštěvu hradební bašty (bašt) - vše s výkladem vztahujícím se k historii a charakteristikám tohoto středověkého opevnění.
Otevírací doba
(GMT +1)
  • duben, září, říjen Út-Ne 10:00-16:00 v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 (s průvodcem)
  • květen-srpen Út-Ne 09:00-17:00 v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (s průvodcem)

Před návštěvou objektu doporučujeme si pro jistotu ověřit aktuálnost otvírací doby na webových stránkách objektu či telefonicky u provozovatele.


Poslední prohlídka před uzavřením: 45 min.
Doba prohlídky: 45 min.
Jazyky
průvodce (anglický, německý)
Výstavní obor
vojenství / zbraně / fortifikace
Minimální / maximální počet osob na průvodce
3/25

Zajímavosti v okolí

Historická budova, která až do roku 1930 sloužila jako chlapecká měšťanská škola, již na přelomu století navštěvoval i nejslavnější poličský rodák a později světoznámý hudební skladatel, Bohuslav Martinů...

Bazén o rozměrech 25x10 m s maximální hloubkou 3,90 m. Typickým vybavením prostoru poličského bazénu je třímetrový skokanský můstek. V tomto časovém rozmezí jednotlivá sportovní střediska využívají čas...

Naučná stezka seznamuje na 9 tabulích s historií města. Informace se týkají opevnění města, najdete zde i téma Bohuslav Martinů, radnice, kostel, park, moderní architektura a další. Všechny tabule mají...

Vycházka přírodou s vysvětlivkami na patnácti tabulích. Seznámení s historií městského divadla nebo s místy poličského Liboháje. Zastavení u kříže na Šibeničním vrchu. Část stezky je kolem rybníků a jejich...

Hřbitov z roku 1881 s pomníčkem 78 obětí nacismu. Pohřbívalo se zde až do roku 1942, kdy byly zahájeny transporty Židů do koncentračních táborů. Dnes je součástí komunálního hřbitova. Dochovalo se 83 čitelných...

Dosud vaše hrdinské já dřímá jak blaničtí rytíři? Probuďte ho v paintballové přestřelce a přijďte zažít adrenalin a napětí v Aiglově lomu v Poličce. Z hřiště není úniku! Musíte se rychle rozhodovat kam...

Lesní údolíčko s občasným potůčkem, lokalita sněženek

Přirozená bučina s bohatým podrostem

Na trase stezky jsou umístěny panely a ukazatele, které celou cestu navádějí pomocí ilustrací. Ilustrace mají legendu na hlavním panelu v osadě Vysoký les, který je na společném stojanu s naučnou stezkou...

Naučná stezka je 8,5 km dlouhá a její trasa vedoucí obcí a jejím okolím zahrnuje 12 informačních zastávek. Stezka seznamuje s místní historií, lidovou architekturou, nejkratší železnicí v ČR, která měří...

Ubytování v okolí

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.