Březovský trail

Vyznavači adrenalinové jízdy na kole jistě ocení trojici různě náročných trailových tratí klikatících se ve svahu nad Březovou nad Svitavou v blízkosti rozhledny Járy Cimrmana. Pohodovou modře značenou trasu zvládnou i začínající jezdci. Pro zkušenější cyklisty jsou tu složitější červená i nejnáročnější černá trať. Celkem vám traily nabídnou téměř čtyři kilometry sjezdů s klopenými zatáčkami, skoky i dřevěnými rampami.

kontakty
569 02 Březová nad Svitavou
Nejbližší vlakové zastávky
Nejbližší autobusové zastávky
Kategorie
 • bikepark sjezdový
  celoroční provoz
 • skatepark / bikepark venkovní
  celoroční provoz

  Zajímavosti v okolí

  Volný lanový park, který se skládá z 9 nízkých lanových prvků vhodných i pro nejmenší děti. Na informační tabuli se návštěvník může seznámit s informacemi o zkušenostech Járy Cimrmana s horolezectvím a...

  Cela trasa stezky měří kolem 8 km a je osazena 17 informačními tabulemi seznamující s tématikou přírody, krajiny, historie lidského osídlení a dřevěnými odpočívadly. Značena je turisticky jako místní okruh...

  Hromadný hrob židovských vězňů bývalé pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Brněnci zřízené u zbrojní firmy svitavského rodáka Oskara Schindlera. 42 židovských vězňů umrzlo při transportu z Polska...

  Na počátku 20. st. došlo k využití podzemních vodních zdrojů prameniště v blízkém Muzlově. První březovský vodovod pro město Brno byl vybudován v letech 1911 - 1913, což mělo negativní vliv na osudy přilehlého...

  Nekrasová jeskyně v opukách křídového stáří, kde hlavní roli sehrály svahové pohyby horninových bloků. Jeskynní prostory tvoří podzemní rozsedliny a mezery mezi zřícenými a zaklíněnými balvany. Podle průzkumů...

  Z hrádku Rumberk nezůstal kámen na kameni - dnes jsou na jeho místě jen valy a příkopy, které naznačují půdorys dávných obytných budov a opevnění. Z písemných materiálů historikové vydedukovali, že hrádek...

  Jezdiny

  8 km

  Chráněná krajinná oblast Jezdiny - zalesněné údolí s původním porostem. Vyskytují se zde chráněné rostliny, např. střevíčník pantoflíček.

  Železniční modelové kolejiště umístěné v podkroví rodinného domku, které představuje jednokolejnou hlavní trať překonávající rozvodí mezi dvěma dominantními toky – Čeřankou a Málou a spojuje dva významné...

  Ubytování v okolí

  Ministerstvo pro místní rozvoj
  Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.