Hřebečské důlní stezky

Jednotlivé trasy jsou značeny speciálním dvoupruhovým a dvojbarevným značením - modrý proužek pro pěší a žlutý případně oranžový pro cykloturisty. Na důležitých bodech a křižovatkách jsou umístěny trojboké orientační panely, tzv. Hugo navigace, kde se mimojiné dozvíte i GPS souřadnice. Na trase jsou rozmístěné informační panely seznamující s místní historií, geologií, hornictvím, přírodovědou apod. Ty doplňují atraktivní vstupní portály do důlních štol, vyhlídky a odpočívadla.
Nejbližší vlakové zastávky
Nejbližší autobusové zastávky
Kategorie
 • oblast cyklotras s vlastním značením
Trasy
Celková délka: 72.6 km
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Mladějovský vrch - Mladějovská hájenka - naučná stezka (0.5 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 629 m (maximální), konec - 483 m (minimální), sestoupáno - 146 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Mladějovské skály - Pod Skálou - naučná stezka (1.4 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 569 m, konec - 583 m, nastoupáno - 119 m, sestoupáno - 115 m, minimální - 529 m, maximální - 590 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Kunčina - Nová Ves - naučná stezka, cyklotrasa (4.2 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 364 m (minimální), konec - 434 m (maximální), nastoupáno - 68 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Mladějovské hradisko - Mladějovská hájenka - naučná stezka (0.9 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 586 m, konec - 483 m, sestoupáno - 105 m, minimální - 481 m, maximální - 606 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Mladějov na Moravě - Rychnov na Moravě - naučná stezka, cyklotrasa (4.9 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 483 m (maximální), konec - 363 m, sestoupáno - 118 m, minimální - 362 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Rychnovský les - naučná stezka (2.3 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 422 m (minimální), konec - 451 m, nastoupáno - 68 m, sestoupáno - 22 m, maximální - 468 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Rychnov na Moravě - Radišov - naučná stezka, cyklotrasa (2.5 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 363 m, konec - 392 m, nastoupáno - 52 m, sestoupáno - 22 m, minimální - 354 m, maximální - 400 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Rychnov na Moravě - naučná stezka, cyklotrasa (2.5 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 363 m (maximální), konec - 341 m (minimální), sestoupáno - 21 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - k závodu Hřebeč - naučná stezka (0.5 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 504 m (maximální), konec - 456 m (minimální), sestoupáno - 34 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Dětřichovská hájenka - Nová ves - naučná stezka, cyklotrasa (3 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 607 m, konec - 434 m, sestoupáno - 164 m, minimální - 433 m, maximální - 623 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - důl Josef - důl Gerhard - silnice - naučná stezka, cyklotrasa (1.9 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 568 m, konec - 471 m (minimální), nastoupáno - 52 m, sestoupáno - 149 m, maximální - 576 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Kunčina - Moravská Třebová - naučná stezka, cyklotrasa (4.1 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 364 m, konec - 355 m, minimální - 353 m, maximální - 382 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Nová Ves - Josefka - naučná stezka, cyklotrasa (4 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 434 m, konec - 547 m, nastoupáno - 198 m, sestoupáno - 85 m, minimální - 422 m, maximální - 632 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Moravská Třebová - Hřebeč - naučná stezka, cyklotrasa (9.7 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 359 m, konec - 582 m, nastoupáno - 274 m, sestoupáno - 51 m, minimální - 355 m, maximální - 616 m
  Trasa vedoucí po cyklotrase 4029.
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Josefka - Nad Doly - naučná stezka (1.2 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 568 m (minimální), konec - 627 m, nastoupáno - 80 m, sestoupáno - 22 m, maximální - 648 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Radišov - Kunčina - naučná stezka, cyklotrasa (4.7 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 392 m, konec - 364 m, sestoupáno - 21 m, minimální - 361 m, maximální - 405 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Rychnov na Moravě - Radišov - naučná stezka, cyklotrasa (6.3 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 341 m (minimální), konec - 392 m, nastoupáno - 165 m, sestoupáno - 113 m, maximální - 478 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Rychnovský les - Krasíkov - naučná stezka, cyklotrasa (4.6 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 411 m (maximální), konec - 338 m, sestoupáno - 66 m, minimální - 330 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - spojka ke Strážnému vrchu - naučná stezka, cyklotrasa (1 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 606 m, konec - 613 m, nastoupáno - 28 m, sestoupáno - 33 m, minimální - 573 m, maximální - 624 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - z Mladějovské hájenky kolem Mladějovského vrchu - naučná stezka, cyklotrasa (1.7 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 483 m, konec - 642 m, nastoupáno - 213 m, sestoupáno - 53 m, minimální - 480 m, maximální - 649 m
 • Export dat pro GPS zařízení v GPX formátu Hřebečské důlní stezky - Hřebeč - Mladějovské hradisko - naučná stezka, cyklotrasa (10.7 km)
  informace o nadmořské výšce: začátek - 582 m, konec - 586 m, nastoupáno - 187 m, sestoupáno - 166 m, minimální - 580 m, maximální - 664 m
Certifikáty a členství
Turistická známka

Zajímavosti v okolí

Stezka rodinného typu vede pěknou lesní krajinou. Cestou Vás provází informační zastávky s komiksovým doprovodem plným veselých příhod dětí, lesních živočichů a tajemných bytostí.

Rezervace chrání rozsáhlé přirozené květnaté bučiny a suťové porosty s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Původní tvrz byla pravděpodobně vodním hradem franckého typu. Tvořila ji pouze obytná věž v nepravidelném čtyřúhelníku hradiska. Toto Zemanské sídlo zaniklo na přelomu 13. a 14. století.

Poutní mariánské místo, sídlo Českomoravské Fatimy-Fatimského apoštolátu umístěné v bývalém klášteře redemptoristů z roku 1850. Součástí poutního místa je i kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény.

Dráha vychází z areálu závodu v Mladějově a první tři kilometry zdolává příkré stoupání až do stanice Veksl. Dále pokračuje podél zrušených lupkových dolů v lesnatém úbočí Hřebečovského hřbetu, na šestém...

Raně středověké hradiště ze 12. st., kde jsou v dnešní době dobře patrné valy kolem oválného pozemku.

Muzeum vlastivědného typu. Zvláštností je mimoevropská sbírka, obsahující i staroegyptské památky. Muzeum vzniklo v 70. letech 19. století, sídlí v původní budově postavené pro tento účel v letech 1904...

Moravská Třebová byla založena jako typické kolonizační město ve 13. století. Z významných památek jmenujme hradní bránu s datem 1492, což je nejstarší renesanční památka u nás a zároveň jediná část, která...

Ubytování v okolí

Ministerstvo pro místní rozvoj
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.