Pravidla soutěže "Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí"

 
 

1. Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je DSO Českomoravské pomezí, IČ: 75115662, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl (dále jen organizátor).

2. Termín konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 5.3.2013 do 31.12.2013. Délku trvání jednotlivých soutěžních kol stanoví organizátor. Informace o délce trvání aktuálního soutěžního kola bude uvedena na stejné internetové stránce, na které budou umístěny otázky soutěžního kvízu pro dané soutěžní kolo.

3. Podmínky účasti

3.1 Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky. Pro převzetí výhry u výherců mladších 18-ti let je nutný souhlas jejich zákonného zástupce.

3.2 Soutěže se lze v daném soutěžním kole zúčastnit pouze jednou. V novém soutěžním kole je možné se soutěže zúčastnit znovu.

3.3 Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle odst. 3.1, která se kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ na webové stránce www.facebook.com/ceskomoravskepomezi stane fanouškem Facebookové prezentace Českomoravského pomezí, vyplní správně soutěžní kvíz o osobnostech a atraktivitách turistické oblasti Českomoravské pomezí a zadá povinné kontaktní údaje.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěž probíhá na portálu Českomoravského pomezí www.ceskomoravskepomezi.cz a je přístupná přes webovou stránku na portálu Facebook.

4.2 Soutěžící vyplní kvíz pro dané soutěžní kolo umístěný na uvedené internetové stránce. V nabídce jsou vždy tři možné odpovědi, z nichž je však pouze jedna správná. Po vyplnění kvízu musí soutěžící zadat do systému ještě své jméno, příjmení a e-mailovou adresu (povinné údaje) a nepovinně může zadat i telefonní kontakt. Pokud soutěžící správně zodpověděl všechny kvízové otázky a zadal výše uvedené kontaktní údaje do systému, bude zařazen do soutěže. Pokud zodpoví otázky chybně, či nesprávně vyplní povinné údaje, objeví se chybové hlášení a systém jej do soutěže nezaregistruje, dokud neopraví zjištěné nedostatky. Systém nesděluje, která konkrétní otázka byla vyplněna chybně.

4.3 Soutěžící, který správně zodpověděl všechny kvízové otázky v daném soutěžním kole a zadal povinné kontaktní údaje, bude zařazen do slosování o některou z cen.

5. Výhry

5.1 Výhry pro aktuální soutěžní kolo budou vždy uvedeny na internetové stránce www.ceskomoravskepomezi.cz/soutez-cmp-osobnosti-vyhry-vysledky

5.2 V každém soutěžním kole budou k dispozici minimálně tři výhry. Počet vylosovaných výherců bude odpovídat počtu výher stanovených pro dané soutěžní kolo.

5.3 O výhře bude soutěžící informován organizátorem. Vylosovaní výherci budou uveřejněni na internetové stránce www.ceskomoravskepomezi.cz/soutez-cmp-osobnosti-vyhry-vysledky vždy do 15. kalendářního dne od ukončení aktuálního soutěžního kola.

5.4 Na konkrétním termínu a způsobu převzetí či doručení výhry se organizátor dohodne s výhercem.

5.5 Pořadatelé soutěže neodpovídají za případnou ztrátu, poškození či zničení zásilek obsahujících výhry, či jejich částí v rámci poštovní přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu soutěžícího.

5.4 Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

5.5 Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech. Organizátor zejména nenese odpovědnost za jakékoliv vady výhry.

6. Práva a povinnosti organizátora

6.1 Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravu jejích Pravidel.

6.2 Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo změnit podobu jednotlivých výher.

6.3 Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

6.4 Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

6.5 Vyplněním soutěžního kvízu a zadáním kontaktních údajů účastníci soutěže dávají organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže, resp. za účelem předání či zaslání ceny, a dále po dobu 2 let od ukončení soutěže pro marketingové účely organizátora a také souhlas s užitím poskytnutého jména a příjmení, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, a to organizátorem, DSO Českomoravské pomezí. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.

7.2 Účast v soutěži je dobrovolná a každý účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

7.3 Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na této webové stránce zpřístupněné na adrese www.ceskomoravskepomezi.cz/soutez-cmp-osobnosti-pravidla

7.4 Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

V Litomyšli dne 5. 3. 2013

Třicetiletá válka na Svojanově
19.8.2017 9:00 - 18:00
20.8.2017 9:00 - 18:00
Svojanov - hrad (Svojanov)
Týden hudby 2017 - Vladimír Mišík & Etc… + Lucky Joke
22.8.2017 19:00
Náměstí Přemysla Otakara II. - městská památková zóna (Vysoké Mýto)
Hradozámecká noc v Litomyšli ve znamení Gurmánských prohlídek
26.8.2017 19:00 - 20:00
26.8.2017 20:00 - 21:00
26.8.2017 21:00 - 22:00
Zámek Litomyšl (Litomyšl)
Ivan Král
10.9.2017 20:30
Městský klub Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)
Festival Rosnička 2017
28.7.2017 - 29.7.2017
Rybník Rosnička (Svitavy)
Gurmánské prohlídky
12.8.2017 19:00
12.8.2017 20:00
12.8.2017 21:00
Zámek Litomyšl (Litomyšl)
Litomyšlské dny barokní tradice
13.8.2017 - 20.8.2017
Litomyšl
Pohádky v parku
13.8.2017 15:00
13.8.2017 16:00
Park Jana Palacha (Svitavy)
Decimuž 2017 - memoriál Huberta Stratílka ml.
25.8.2017 17:00
Plovárna Litomyšl (Litomyšl)
Toulovcovy prázdninové pátky 2017
21.7.2017 18:00
28.7.2017 18:00
4.8.2017 18:00
Hradišťan & Jiří Pavlica
27.8.2017 17:00
Kostel sv. Jakuba Staršího (Nové Hrady)
Řezbářský memoriál Aloise Petruse
28.8.2017 - 2.9.2017
Svitavský stadion (Svitavy)
Pouť ke svatému Jiljí
3.9.2017
Svitavy - náměstí Míru - městská památková zóna (Svitavy)
12. Fish fest
9.9.2017 12:00
Sportovní areál za sokolovnou (Litomyšl)
Mladá Smetanova Litomyšl
22.9.2017 - 24.9.2017
Litomyšl
Svatováclavský košt
23.9.2017
Svitavy - náměstí Míru - městská památková zóna (Svitavy)
Starodávný jarmark
23.9.2017 8:00 - 17:00
Vinobraní
23.9.2017 20:00
Obecní dům (Džbánov)
ArchiMyšl 2017
29.9.2017 - 2.10.2017
Litomyšl
Mezinárodní festival outdoorových filmů
5.11.2017 - 7.11.2017
Music club Kotelna (Litomyšl)
Pozvánka na Mezinárodní houslové kurzy v Litomyšli
Prázdniny budou v Litomyšli opět patřit umění, zejména pak hudbě. Na přelomu července a srpna se můžete...
Pestrá nabídka Českomoravského pomezí na Colours of Ostrava 2017
Návštěvníci jednoho z našich nejoblíbenějších festivalů budou mít od 19. do 22. července opět možnost...
Druhé svítání z ochozu rodné světničky Bohuslava Martinů se blíží
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů připravily - Vycházející slunce ve výšce...
Život na věži - kostýmové prohlídky rodné světničky B. Martinů
Akce se koná již šestým rokem a stále se těší velké oblibě. Letos se uskuteční od 11. - 16. července...
Registrace newsletteru
 
SROP EU Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2017 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon