Pokud patříte k fanouškům pěších výletů a zároveň se rádi dozvíte něco o historii území či přírodních zajímavostech, je pro vás ideálním tipem některá z naučných stezek v oblasti Českomoravského pomezí. Stačí si jen vybrat z naší nabídky a vyrazit za přírodou a poznáním.

Hřebečské důlní stezky - rozhledna Strážný vrch.
Hřebečské důlní stezky - rozhledna Strážný vrch.
Hřebečské důlní stezky - rozhledna Strážný vrch.

Vyhledávání

: :

Výsledky hledání

Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 30)

 • Bělásek - naučná stezka.
  Bělásek - naučná stezka
  Stezka vznikla díky nadšenému zapojení žáků ZŠ Jevíčko a Gymnázia Jevíčko a která přibližuje na 9 stanovištích krásy a historii krajiny kolem Jevíčka spojené s s informacemi o Slunci a planetách Sluneční soustavy.
  Adresa: Jevíčko
 • Borovská poznávací stezka
  Stezka prochází po obvodu katastru obce. Cestou je 11 zastávek. Jedná se o evangelický kostel, kostel sv. Markéty s kostnicí, kostel sv. Kateřiny, kapličku sv. Jana Nepomuckého na Bukovině, pomník obětem 2. světové války "U výbuchů", bývalý lom Štamberk, vrch Skalka s pověstí o Mánině studni, prameniště Černého potoka. Dále se na stezce nachází několik vyhlídkových míst.
  Adresa: Borová
 • Boršovský Les - naučná stezka.
  Boršovský Les - naučná stezka
  Stezka rodinného typu vede pěknou lesní krajinou. Cestou Vás provází informační zastávky s komiksovým doprovodem plným veselých příhod dětí, lesních živočichů a tajemných bytostí.
  Adresa: Moravská Třebová - Boršov
 • Budislav - naučná stezka.
  Budislav - naučná stezka
  Naučná stezka umožňuje občanům i návštěvníkům poznat historii a krásy obce Budislav. Na trase stezky jsou umístěny informační tabule s fotografiemi a texty, které se vztahují ke konkrétnímu místu.
  Adresa: Budislav
 • Českomoravské pomezí - Svitavsko - naučná stezka.
  Českomoravské pomezí - Svitavsko - naučná stezka
  12 km dlouhá stezka pro pěší, kterou lze projet i na kole, vychází od autobusového nádraží ve Svitavách a prochází po lesních, polních i asfaltových cestách okolím Svitav. Na celkem 9 panelech seznamuje s historií této oblasti pomezí Čech a Moravy s důkazy podél cesty - původními hraničními kameny.
  Adresa: Svitavy
 • Cesta od renesance k baroku - historicko – naučná stezka.
  Cesta od renesance k baroku - historicko – naučná stezka
  Naučná stezka vede od renesančního jádra k baroknímu vrcholu nad městem. Turisté na ní objeví nejen unikátní architektonické památky, historii a starší kulturu, ale zároveň renesanční myšlenky posunuté do současnosti.
  Telefon: 461313502, 737874829
  Adresa: Moravská Třebová
 • Fitness stezka.
  Fitness stezka
  Stezka osazená cvičebními prvky sestavenými pro posílení kondice a svalů celého těla, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. U 10 stanovišť jsou umístěny tabulky s návodem na provádění cviků.
  Adresa: Svitavy
 • Fit stezka Křížový vrch
  Stezka nabízí začátečníkům i zkušeným sportovcům posílit tělo a pročistit hlavu v krásném areálu Křížového vrchu.
  Telefon: 461316509
  Adresa: Moravská Třebová
 • Hřebečské důlní stezky.
  Hřebečské důlní stezky
  Stezka je dlouhá asi 70 km a její trasa zahrnuje 22 naučných zastavení, které seznamují se zaniklým hornictvím a geologickými nálezy na Moravskotřebovsku, historií lidské činnosti na Hřebečském hřbetu, s přírodními pamětihodnostmi a kulturními památkami.
  Adresa: Hřebeč
 • Kameny v kamenitém kraji - naučná stezka.
  Kameny v kamenitém kraji - naučná stezka
  Stezka informuje o druzích hornin a nerostů, které se nacházejí v místním regionu. Ke každé ukázce je připojena informační tabule, kde se návštěvník může dočíst o vlastnostech hornin a nerostů, jejich výskytu, dozví se zde další zajímavosti, které mu horniny a nerosty přiblíží. Vše je doplněno fotografiemi.
  Adresa: Proseč
 • Knířov-Vanice - naučná stezka.
  Knířov-Vanice - naučná stezka
  Okružní naučná stezka vedoucí z Vysokého Mýta přes Knířov a Vanice se po svých pěti zastaveních vrací zpět do Vysokého Mýta. Seznamuje s přírodními a historickými zajímavostmi oblasti. Zdolat ji mohou pěší, cyklisté, běžkaři ale i vozíčkáři.
  Adresa: Vysoké Mýto
 • K pramenům Svitavy - naučná stezka.
  K pramenům Svitavy - naučná stezka
  Stezka prochází kolem Horního a Dolního rybníka, kde je možné se v parných letních měsících osvěžit příjemnou koupelí či využít služeb místního bufetu „Plechárna“, dále pokračovat k pramenům Svitavy a během cesty se seznámit s historií rybníků a místní flórou a faunou.
  Adresa: Svitavy
 • Lesní škola Květná - naučná stezka.
  Lesní škola Květná - naučná stezka
  Malý naučný okruh se 6 naučnými tabulemi s vyobrazením a stručným popisem 12 druhů domácích lesních dřevin místního kraje.
  Adresa: Květná
 • Městský okruh Jevíčko - naučná stezka.
  Městský okruh Jevíčko - naučná stezka
  Realizováno v roce 2008 u příležitosti oslav 750 let od povýšení Jevíčka na město královské. Jedná se o 8 stanovišť v celkové délce 2,5 km.
  Telefon: 461542812
  Adresa: Jevíčko
 • Muřinohova literární stezka
  Literární naučná stezka, která vede po stopách Muřinoha, jedné z postav knihy Muřinoh a Krchomilka. Je na ní umístěno 7 informačních tabulí. Každé zastavení je označeno obeliskem z přírodního kamene.
  Adresa: Jevíčko
 • Naučná stezka Bystré.
  Naučná stezka Bystré
  Naučná stezka Bystré je rozdělena na malý a velký okruh. Malý okruh propojuje významné památky města Bystré, které jsou umístěny v samém srdci městské památkové zóny. Trasa je dlouhá 2,1 km. Velký okruh propojuje významné krajinné prvky s historickými objekty města a nabízí možnost pokochat se impozantními výhledy na město a do okolí. Trasa je dlouhá 8,2 km. Obě trasy jsou vhodné jak pro pěší, tak pro cyklisty.
  Adresa: Bystré
 • Naučná stezka na Černé hoře.
  Naučná stezka na Černé hoře
  Zhruba 1 km dlouhá přírodovědná stezka s informačními tabulemi vhodná pro chodce, běžce i cyklisty.
  Telefon: 461639263
  Adresa: Litomyšl
 • Naučná stezka Obnova kaplí ve Vysokém lese.
  Naučná stezka Obnova kaplí ve Vysokém lese
  Na trase stezky jsou umístěny panely a ukazatele, které celou cestu navádějí pomocí ilustrací. Ilustrace mají legendu na hlavním panelu v osadě Vysoký les, který je na společném stojanu s naučnou stezkou obce Sebranice (Sebranice v historii a současnosti). Na stezce se nacházejí celkem 3 kaple - Demelova, Killerova a Schlesingerova.
  Telefon: 737013649, 605337101
  Adresa: Sebranice, Vysoký Les
 • Naučná stezka okolo Poličky.
  Naučná stezka okolo Poličky
  Vycházka přírodou s vysvětlivkami na patnácti tabulích. Seznámení s historií městského divadla nebo s místy poličského Liboháje. Zastavení u kříže na Šibeničním vrchu. Část stezky je kolem rybníků a jejich přítoku meandrů v lesnatém porostu.
  Telefon: 461724326
  Adresa: Polička
 • Naučná stezka údolím řeky Svitavy.
  Naučná stezka údolím řeky Svitavy
  Cela trasa stezky měří kolem 8 km a je osazena 17 informačními tabulemi seznamující s tématikou přírody, krajiny, historie lidského osídlení a dřevěnými odpočívadly. Značena je turisticky jako místní okruh a vede převážně po nezpevněných polních a lesních cestách.
  Telefon: 461521280
  Adresa: Březová nad Svitavou
 • Naučná stezka Velký Košíř.
  Naučná stezka Velký Košíř
  Stezka vede okolo jednoho z nejstarších východočeských rybníků a jeho okolí je významnou ornitologickou lokalitou. Bylo zde pozorováno 179 druhů ptáků, 72 trvale hnízdících. Čtyři zastávky seznamují s místní faunou a flórou. Mnohé druhy jsou v Česku už vzácností.
  Adresa: Litomyšl
 • Naučná stezka Vysokomýtskými sady a parky.
  Naučná stezka Vysokomýtskými sady a parky
  Stezka vede Havlíčkovými a Masarykovými sady, botanickou zahradou s arboretem, Jungmannovými sady a končí v parku u Koruny. Návštěvníci zde naleznou nejen místa k odpočinku, ale také poznají rozmanitost životního prostředí královského města Vysokého Mýta.
  Adresa: Vysoké Mýto
 • Nedošínský háj - naučná stezka a přírodní památka.
  Nedošínský háj - naučná stezka a přírodní památka
  Nenáročná okružní naučná stezka procházející hájem Nedošín, který se nachází na kraji lesa nad rybníkem Velký Kosíř (červeně značená turistická cesta) nedaleko města Litomyšle. Na 11-ti informačních tabulích se seznámíte s místní botanikou, zoologií a lesnictvím. Vodní nádrže v okolí nejsou součástí naučné stezky.
  Adresa: Litomyšl
 • Planetární stezka v Proseči.
  Planetární stezka v Proseči
  Planetární stezka měří 6 km, seznamuje návštěvníky se sluneční soustavou a je určena jak pro pěší, tak pro vyznavače cykloturistiky.
  Telefon: 469321137
  Adresa: Proseč
 • Putování po lesích města Poličky
  V rámci projektu „Posílení rekreační funkce lesů a usměrnění turismu v lesích města Poličky“ bylo zřízeno celkem 10 stanovišť, které byly rozděleny do dvou velkých turistických okruhů. Cílem projektu je ukázat návštěvníkům přírodně i kulturně hodnotná místa, seznámit je s problematikou vlastního lesnického hospodaření a funkcí lesa v krajině, vést je k ochraně přírodního bohatství.
  Adresa: Borová
 • Sebranice v historii a současnosti - naučná stezka.
  Sebranice v historii a současnosti - naučná stezka
  Naučná stezka je 8,5 km dlouhá a její trasa vedoucí obcí a jejím okolím zahrnuje 12 informačních zastávek. Stezka seznamuje s místní historií, lidovou architekturou, nejkratší železnicí v ČR, která měří pouhé čtyři metry.
  Adresa: Sebranice
 • Studánková stezka
  Stezka nabízí poznávání krás místního kraje a bohatství, které poskytuje les. Prochází obecním lesem, zasahuje do Horního lesa směrem k Pasekám, obrací se k Posekanci a vrací se do Proseče. Pro její absolvování je možné zvolit dva okruhy.
  Adresa: Proseč
 • Vinice - naučná stezka.
  Vinice - naučná stezka
  Naučná stezka Vysoké Mýto - Vinice - Vysoké Mýto vede výletním místem "Kujebáků" a na pěti zastaveních přiblíží návštěvníkům přírodu, historii a významné osobnosti, které zde žily nebo jezdily za svými zálibami.
  Telefon: 465466155, 465466156
  Adresa: Vysoké Mýto
 • Vodárenský les - naučná stezka.
  Vodárenský les - naučná stezka
  Stezka zpřístupňuje těžko dostupné partie lesa s vyvěrající podzemní vodou, která dříve sloužila jako zdroj pitné vody pro město Svitavy. Stezka prochází po pravém břehu Ostrého potoka po dřevěných chodnících nad podmáčenými a bažinatými místy a šotolinových cestách, ze kterých je možné si prohlížet nejen biotop mokřin a podmáčených půd, ale také zachovalé čerpací studně.
  Adresa: Svitavy
 • Vraclav - naučná stezka.
  Vraclav - naučná stezka
  Stezka vede z náměstí ve Vysokém Mýtě k baroknímu areálu ve Vraclavi. Na svých pěti zastaveních během 6 km připomíná historii regionu a seznamuje s živočichy a rostlinami místních lesů a luk.
  Adresa: Vysoké Mýto

Mapa

Souřadnice: 
 
 
Tonya Graves Tour 2017, host: Hanka Kosnovská
20.10.2017 20:00 - 22:00
Městský klub Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)
7. Bubenický festival Vysoké Mýto
28.10.2017 12:00
Městský klub Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)
Na Stojáka live!
19.10.2017 20:00 - 22:00
Alternativní klub Tyjátr (Svitavy)
Michal Hrůza a Kapela Hrůzy - Hudba pomáhá
21.10.2017 20:00 - 23:00
Městský klub Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)
Fast Food Orchestra + Circus Brothers
27.10.2017 20:00 - 23:00
Music club Kotelna (Litomyšl)
Ivan Hlas trio
28.10.2017 20:00 - 29.10.2017 2:00
Alternativní klub Tyjátr (Svitavy)
Mezinárodní festival outdoorových filmů
5.11.2017 - 7.11.2017
Music club Kotelna (Litomyšl)
Průvod za sv. Martinem
11.11.2017
Park Jana Palacha (Svitavy)
Partička
20.11.2017 20:00 - 21:30
Fabrika (Svitavy)
Dáma s čápem a Sto zvířat tour 2017
25.11.2017 20:00 - 26.11.2017 2:00
Music club Kotelna (Litomyšl)
Zámecké sklepení v moci pekelné
2.12.2017 - 5.12.2017
Litomyšl - zámecké sklepení (Litomyšl)
Hajzlbáby
9.12.2017 18:00 - 21:00
Music club Kotelna (Litomyšl)
Čechomor - Kooperativa Tour 2017
15.12.2017 19:00
Smetanův dům (Litomyšl)
Hudba pomáhá
17.12.2017
Zámecké návrší (Litomyšl) - Multifunkční sál - Jízdárna
Andělské adventní neděle
3.12.2017
10.12.2017
17.12.2017
Zámecké návrší (Litomyšl)
Přístavba piaristické koleje v Litomyšli zvítězila ve Stavbě roku Pardubického kraje 2017
Další ročník, další úspěch pro Litomyšl. Tak by se dal s nadsázkou shrnout průběh nedávno ukončené soutěže...
Halloweenské slavnosti
Strašidelná stezka a soutěž o nejlepší dýňovou polévku. Přijďte se s námi bát! V pondělí 30. října mohou...
Setkání v galerii ve třech perspektivách
Nové barvy, tvary a myšlenky přivádí do prostor výstava nazvaná podle jmen třech vystavujících...
Registrace newsletteru
 
SROP EU Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
 
Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Ankety | Mapa stránek | Projekty
 
© 2008 - 2017 Českomoravské pomezí
WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Grafika: Tomáš Pakosta / tpd, Šablony: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT
Prezentujeme se na Kudyznudy.cz
Zobrazit klasicky | Zobrazit pro mobilní telefon